Amerikaanse strijdkrachten mogen biobrandstoffen ontwikkelen

Nieuws

Amerikaanse strijdkrachten mogen biobrandstoffen ontwikkelen

Amerikaanse strijdkrachten mogen biobrandstoffen ontwikkelen
Amerikaanse strijdkrachten mogen biobrandstoffen ontwikkelen

Carey L. Biron

20 december 2012

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben dinsdag overeenstemming bereikt over het nieuwe defensiebudget voor 2013. Daarmee is de weg vrijgemaakt om op grote schaal biobrandstoffen te gebruiken binnen de strijdkrachten.

Over de National Defence Authorisation Act (NDAA) wordt nog deze week gestemd in het Congres. Volgens Lena Moffitt van de milieuorganisatie Sierra Club blijft de financiering voor het biobrandstoffenprogramma bestaan. Vanuit Republikeinse hoek waren daar eerder bezwaren tegen gerezen, omdat de ontwikkelingskosten hoog zijn en het moeilijk te voorspellen is welk rendement de investering in alternatieve energie zou opleveren.

Moffitt is blij dat de huidige koers kan worden voortgezet. “We staan volledig achter de rol die het Pentagon speelt in de ontwikkeling van biobrandstoffen.”

Defensie richt zich vooral op het gebruik van algen en olie uit niet-voedselgewassen en landbouwafval. De Amerikaanse strijdkrachten zijn de grootste brandstofverbruiker in de Verenigde Staten. Ze verbruiken 90 procent van de energie die de federale regering nodig heeft. Om economische redenen en uit veiligheidsoverwegingen wil het leger het brandstofgebruik diversifiëren.

Raffinaderijen

Vooral vanuit de Amerikaanse marine wordt het gebruik van biobrandstoffen gestimuleerd. De marine heeft een overeenkomst gesloten met de ministeries van Energie en Landbouw om geavanceerde biobrandstoffen te ontwikkelen die onder meer gebruikt kunnen worden in vliegtuigen. Het gaat om een overeenkomst van 510 miljoen dollar, waarvan een aanzienlijk deel gebruikt moet worden om de dure raffinaderijen te bouwen die nodig zijn om de alternatieve brandstoffen te produceren.

In de komende tien jaar wil de marine het gebruik van alternatieve brandstoffen verhogen met minstens 50 procent. De U.S. Marines, een tak van de marine, moet bovendien het algehele brandstofverbruik met een derde terugbrengen voor 2015.

Het leger verwacht dat de eerste commerciële bioraffinaderijen operationeel zijn in 2020. De strategie van het leger richt zich grotendeels op het gebruik van niet-voedselgewassen voor biobrandstoffen. Critici wijzen er echter op dat land dat anders voor het verbouwen van voedsel kan worden gebruikt, nu gebruikt wordt voor biobrandstoffen.