Amper 1 op 10 grote energiebedrijven heeft plan voor nul CO2-uitstoot

Nieuws

Publieke engagementen van energiebedrijven onder de loep

Amper 1 op 10 grote energiebedrijven heeft plan voor nul CO2-uitstoot

Amper 1 op 10 grote energiebedrijven heeft plan voor nul CO2-uitstoot
Amper 1 op 10 grote energiebedrijven heeft plan voor nul CO2-uitstoot

IPS

14 november 2019

Van de 133 grootste steenkool-, elektriciteits-, olie- en gasbedrijven hebben er amper 13 een plan om hun uitstoot tot nul te herleiden. Dat blijkt uit een analyse door de London School of Economics en de Universiteit van Oxford.

ENI (CC BY-NC 2.0)

Eni’s Green Refinery project in Porto Marghera (Ve) is het eerste wereldwijde voorbeeld van een reconversie van een raffinaderij naar een bioraffinaderij, die grondstoffen van biologische oorsprong kan omzetten in hoogwaardige biobrandstof. Daarmee is ENI de enige olie- en gasproducent die een datum heeft bepaald waarop het minstens een van haar kerntaken netto uitstootvrij willen maken.

ENI (CC BY-NC 2.0)

Het Klimaatakkoord van Parijs houdt in dat tegen 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen nul moet zijn. De productie en het verbruik van energie zijn sleutelsectoren om die doelstelling te halen. Britse economen van de London School of Economics en de Universiteit van Oxford namen daarom de publieke engagementen van 20 steenkoolbedrijven, 62 elektriciteitsleveranciers en 50 olie- en gasbedrijven onder de loep.

1 oliebedrijf

Daaruit blijkt dat amper 3 van de 20 steenkoolbedrijven, 9 van de 62 energieleveranciers en 1 van de 50 olie- en gasbedrijven een datum hebben bepaald waarop ze minstens een van hun kerntaken netto uitstootvrij willen maken.

Slechts 1 op de 5 bedrijven erkent expliciet de noodzaak om naar nul CO2-uitstoot te evolueren.

De beloften van de dertien bedrijven lopen erg uiteen. Terwijl alle dertien beloven om hun directe uitstoot netto tot nul te herleiden, beloven er maar drie om ook hun indirecte uitstoot aan te pakken. Zo gebruikt een oliebedrijf misschien elektriciteit die eerder met steenkool is opgewekt, en ook de olie zal later een indirecte uitstoot creëren.

Klimaatakkoord

Uit de analyse blijkt ook dat maar de helft (54 procent) van de bedrijven expliciet de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs vermeldt om de klimaatverandering tot 1,5 graden te beperken. Amper 39 procent spreekt steun uit voor die doelstelling. En maar 1 op de 5 bedrijven erkent expliciet de noodzaak om naar nul CO2-uitstoot te evolueren.

“De klimaatwetenschap leert ons dat we onze uitstoot naar nul moeten herleiden om het klimaat te stabiliseren, en dat we dat tegen 2050 ten laatste moeten doen als we de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden willen houden”, zegt Simon Dietz, hoogleraar Milieubeleid aan de London School of Economics. “Hoewel bedrijven voortdurend werken aan nieuwe plannen, blijkt uit onze analyse dat we met een erg pover begin starten.”

Ook zijn collega Cameron Hepburn, directeur van de Smith School of Enterprise and the Environment aan de Universiteit van Oxford, vindt dat het sneller moet. “Vier jaar na het klimaatakkoord van Parijs blijkt dat de meeste energiebedrijven nog moeten beginnen met plannen die stroken met een van de belangrijkste doelstellingen van dat akkoord: netto uitstoot tot nul herleiden in de volgende drie decennia”, zegt ze. “Dit stelt investeerders bloot aan aanzienlijke financiële risico’s, omdat de implementatie van het Klimaatakkoord tot ‘stranded assets” kan leiden.”