Australië presteert slechtst op klimaatgebied

Nieuws

Australië presteert slechtst op klimaatgebied

Australië presteert slechtst op klimaatgebied
Australië presteert slechtst op klimaatgebied

IPS

01 september 2016

Van de industrielanden van de G20 presteert Australië volgens een nieuw rapport van Climate Transparancy het slechtst. Het land scoort in bijna alle onderzochte categorieën, variërend van CO2-uitstoot tot klimaatbeleid, slecht tot zeer slecht.

De analyse van de klimaatprestaties komt voorafgaand aan de G20-top in China komend weekend. Drie grote verzekeraars riepen de landen van de G20 eerder deze week al op om alle subsidies voor fossiele brandstoffen af te schaffen voor 2020.

In het algemeen gebruiken de G20 hun energiebronnen efficiënter dan in het verleden, zegt Climate Transparancy. De energie-intensiteit (energieverbruik in verhouding tot het bruto binnenlands product) en CO2-intensiteit van de economieën in de G20 neemt af. Deze positieve trend is echter niet voldoende om de groei van de economische activiteit te compenseren.

Op papier is veel vooruitgang geboekt met het groener maken van de economieën. Alle regeringen hebben nationale plannen ingediend voor de klimaattop vorig jaar in Parijs. Ook hebben bijna alle landen energiebesparende maatregelen doorgevoerd in de bouw, en uitstootstandaarden voor auto’s ingevoerd. Ook ondersteunen ze allemaal hernieuwbare energie.

Brazilië

De landen van de G20 produceren samen 75 procent van de broeikasgassen in de wereld. Australië scoort volgens Climate Transparancy ‘zeer slecht’ op het gebied van emissietrends, CO2-intensiteit, het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix en het algehele klimaatbeleid.

Het best scorende land is Brazilië, met de kwalificatie ‘goed’ in de meeste categorieën. Van de energiemix in het land bestond 82 procent in 2012 uit hernieuwbare energie, met name uit waterkracht. In 2030 zal dat naar verwachting 85 procent zijn.

De landen van de G20 moeten meer inzet tonen bij hun streven naar een groene, CO2-arme economie, concludeert Climate Transparancy, vooral op het gebied van steenkool en klimaatbeleid. Tegelijkertijd constateren de auteurs van het rapport dat de landen inmiddels wel de goede weg zijn ingeslagen.

Tussen 1990 en 2013 groeide de CO2-uitstoot van de G20 met 56 procent. Volgens recente cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA) is die groei inmiddels afgevlakt.