'Belgische gemeenten verliezen Belgische bevolking'

Nieuws

'Belgische gemeenten verliezen Belgische bevolking'

Els Scholiers

25 september 2007

Jaarlijks verlaten duizenden Belgen hun vaderland. 'De overheid, de media en de publieke opinie besteden alleen maar aandacht aan immigratie. Tegelijk groeit sinds de Tweede Wereldoorlog het aantal Belgische emigranten, maar daar vind je niets over terug in de media', zegt Nicolas Perrin, onderzoeker aan de UCL.

Cijfers van de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken geven aan dat er op 5 september 311.388 Belgen waren ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, een cijfer dat dagelijks kan veranderen. Buitenlandse Zaken schat dat er in realiteit zo’n 560.000 Belgen in het buitenland leven. Dat cijfer houdt geen rekening met personen die de dubbele nationaliteit bezitten. Jammer genoeg zijn de beschikbare officiële statistieken allesbehalve accuraat. Het wettelijk systeem rond emigratie vertoont veel hiaten, waardoor het erg moeilijk is om emigratie te meten.
‘Toch geven de statistieken enkele evoluties en trends aan’, vertelt Nicolas Perrin. De belangrijkste daarvan is dat de uitwijking van Belgen sinds WOII in stijgende lijn gaat. In 2005 verlieten officieel zo’n 20.000 Belgen ons land, terwijl er dat jaar 13.000 terugkeerden. In 2006 telde ons land 8030 Belgische inwoners minder. ‘De emigratie zorgt ervoor dat bepaalde gemeenten hun “autochtone” Belgische bevolking verliezen’, zegt Perrin. De grote steden verloren de meeste landgenoten: Brussel (-1048), Antwerpen (-533), Luik (-368), Bergen (-130) en Charleroi (-641).
De meest populaire bestemmingslanden blijken Frankrijk (90.692), Nederland (26.803), Duitsland (22.918), Spanje (20.746) en Luxemburg (17.212), maar emigranten verklaren steeds minder waar ze naar toe gaan. Buiten Europa kent Zuid-Afrika (7.193) de grootste Belgische aanwezigheid, meldt Buitenlandse Zaken. Volgens de ervaring van Inge Roggeman van Vlamingen in de Wereld, een organisatie die wereldwijd Vlamingen ondersteunt, zijn er voor emigranten buiten Europa vijf topbestemmingen: Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Australië. De Union Francophone des Belges à l’étranger, de Franstalige tegenhanger van VIW, weet dat onze Franstalige landgenoten voornamelijk Franstalige gebieden opzoeken: Frankrijk, de Franse overzeese departementen, Franstalig Afrika.   
Het volledige artikel verschijnt op 26 september in MO*