Belgische ontwikkelingsagentschap BTC gaf 20% meer uit

Nieuws

Belgische ontwikkelingsagentschap BTC gaf 20% meer uit

De BTC die de Belgische hulp op het terrein uitvoert, geraakt stilaan op kruissnelheid en haalt ook buitenlandse opdrachten binnen. Toch mag dit goeie nieuws ons het totale beeld van de Belgische ontwikkelingssamenwerking niet uit het oog doen verliezen.

In 2006 besteedde de Belgische Technische Coöperatie (BTC), het Belgische agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, 166 miljoen euro aan ontwikkelingsprojecten. Dat is 20% meer dan in 2005. Ruim 75% van die uitgaven vond plaats in Afrika. Gezondheidszorg (27%) en onderwijs (20%) zijn de belangrijkste sectoren, hoewel goed bestuur met 17% een sterke stijger is.

BTC is in 1999, na een reeks schandalen, opgericht om de ontwikkelingssamenwerking van de Belgische staat, efficiënter te laten gebeuren. Op die manier werd het uittekenen van de ontwikkelingsbeleid dat nog altijd door de administratie gebeurt – meer bepaald door het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) – gescheiden van de uitvoering van dat beleid op het terrein, die door BTC gebeurt. BTC is een NV van publiek recht en kan sneller op de bal spelen dan een overheidsadministratie. Na een moeilijke start komt de BTC nu stilaan op kruissnelheid: de voorbije jaren zag het agentschap zijn omzet telkens met 20 miljoen euro stijgen.

De BTC wordt in eerste instantie geacht om Belgische hulp uit te voeren; en die is dan ook goed voor 90% van het BTC-budget. Toch haalt BTC de laatste jaren ook opdrachten binnen van de Europese Commissie, de Wereldbank en het Britse ontwikkelingsagentschap DFID. Zo werkt BTC aan het herstel van de justitie in het door oorlog verscheurde Oosten van Congo (13 miljoen euro) met geld van deze actoren.
De Democratische Republiek Congo is overigens met meer dan 30 miljoen euro aan uitgaven het belangrijkste land voor de BTC. Gezondheidszorg (28%) en infrastructuur (23%) zijn de belangrijkste sectoren. Daarna volgt Rwanda met ruim 16 miljoen euro.
Een nieuwe opdracht voor de BTC is de zogenaamde vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking. Die biedt jonge Belgen de kans om in ontwikkelingsprojecten van de BTC een eerste werkervaring op te doen. De eerste preselectie startte in juli 2006 met 405 kandidaten. Daarvan werden er uiteindelijk 36 een post toegewezen.

De stijging van de bestedingen door de BTC moet wel in het bredere plaatje van de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden geplaatst. Het BTC-budget van 166 miljoen euro is ruim 11% van de 1,5 miljard euro die België vorig jaar als officiële ontwikkelingssamenwerking mocht aanmerken. Grotere bedragen werden via internationale instellingen zoals Wereldbank of de Europese Unie besteed. Meer dan 300 miljoen euro bestond ook uit schuldkwijtschelding.

Dat bredere plaatje is minder positief omdat België vorig jaar relatief gezien, in termen van ons nationaal inkomen, minder uitgaf dan in 2005: een daling van 0,53% naar 0,50%. Dat terwijl België sinds enkele jaren aan al wie het wil horen, beloofde om tegen 2010 de befaamde 0.7% van zijn inkomen aan hulp te besteden.