Bolivia dringt cocateelt steeds verder terug

Nieuws

Bolivia dringt cocateelt steeds verder terug

Bolivia dringt cocateelt steeds verder terug
Bolivia dringt cocateelt steeds verder terug

Ronald Joshua (IPS)

19 augustus 2015

Bolivia heeft voor het vierde jaar op rij de cocateelt verminderd. In 2014 daalde de teelt met 11 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het recent gepubliceerde Crop Monitoring Survey.

Het geteelde oppervlak nam af van 23.000 hectare in 2013 tot 20.400 vorig jaar. Dat is het kleinste oppervlak sinds het VN-bureau voor Drugs en Criminaliteit (Unodc) in 2003 begon met het controleren van de teelt.

Bij de presentatie van de resultaten prees de Unodc-vertegenwoordiger in Bolivia, Antonini De Leo, de Boliviaanse regering voor haar pogingen om de cocateelt in te dammen. De Leo wees erop dat tussen 2010 en 2014 het oppervlak coca daalde met 10.600 hectare, ‘een afname van meer dan een derde.’

Via satellietbeelden en controles op de grond, werd een afname waargenomen in de twee belangrijkste cocagebieden: Los Yungas de La Paz en Trópico de Cochabamba. Samen zijn deze regio’s goed voor 99 procent van de cocateelt in het land.

Verboden

Bolivia kent 22 beschermde gebieden – 16 procent van het landoppervlak – waar cocateelt verboden is bij wet. Vorig jaar werd in zes van deze gebieden toch 214 hectare van het gewas aangetroffen. Negenenvijftig procent daarvan bevond zich in het Nationale Park Carrasco.

In februari 2013 trad Bolivia opnieuw toe tot het Enkelvoudig Verdrag over Narcotische Drugs, met een uitzondering voor cocablad. Deze uitzondering staat kauwen en consumptie van cocablad toe in onbewerkte staat, voor culturele en medicinale doeleinden. Ook het verbouwen van coca, de handel erin en het bezit ervan is toegestaan voor deze doeleinden.

Volgens de VN-Informatieservice (UNIS) in Wenen stelt de huidige nationale wetgeving, die dateert uit 1988, dat er maximaal 12.000 hectare coca geteeld mag worden. In de afgelopen jaren wees de overheid zones aan waar cocateelt is toegestaan.

De vermindering van het aantal hectares coca in 2014 is vooral toe te schrijven aan pogingen van de overheid om het overschot aan coca in de aangewezen gebieden terug te dringen en de cocateelt in verboden gebieden tegen te gaan, zegt UNIS. Ook het feit dat oudere cocavelden in Yungas de La Paz worden verlaten omdat de opbrengst afneemt, is een belangrijke factor die bijdraagt aan het verminderde areaal. De regering voert haar beleid in overleg met de vakbonden van cocatelers.