Bossen kunnen de economie redden

Nieuws

Bossen kunnen de economie redden

Bossen kunnen de economie redden
Bossen kunnen de economie redden

Dorien De Wit

11 juni 2011

Een rapport van het VN-Milieuprogramma (Unep) maakt de economische voordelen van investeringen in bosbouw bekend. Met een bijkomende jaarlijkse investering van veertig miljard dollar kunnen we tegen 2030 de ontbossing met de helft verminderen.

Met het rapport wil Unep de economische voordelen van bosbehoud duidelijk maken, want bos en economie gaan wel degelijk samen. Op dit moment wordt jaarlijks gemiddeld 64 miljard dollar geïnvesteerd in de bossector. Unep beklemtoont echter dat een jaarlijkse extra investering van veertig miljard dollar belangrijke positieve gevolgen kan inhouden door het bedrag te besteden aan een aantal projecten.

Belangrijke positieve gevolgen

Unep stelt dat de koolstofuitstoot zal verminderen met achtentwintig procent. Daarnaast kunnen natuurlijke middelen efficiënter worden gebruikt, krijgen belangrijke ecosystemen meer bescherming en zullen miljoenen extra jobs gecreëerd worden. Meer dan de helft (22 miljard dollar) zal worden besteed aan projecten rond herbebossing, het andere deel zal dienen om lokale eigenaars te betalen om zich in te zetten voor het behoud van hun bossen.

Momenteel zijn de meeste investeringen in bosgebieden echter te laag en de activiteiten in deze sector hebben bijna altijd te maken met ontbossing: houtkap en aanbouw van nieuwe akkers – waarvoor bossen moeten wijken — zijn de belangrijkste economische projecten.

Zowel de publieke als de private sectoren hebben volgens Unep een belangrijke rol te spelen in de overgang naar een groene economie. Enerzijds moeten overheden zorgen voor een aangepast beleid en technische ondersteuning zodat investeringen sneller en efficiënter kunnen gebeuren. Anderzijds zijn ook bedrijven en financiële instellingen nodig om te investeren in de groene projecten.

Regionale verschillen

Het totale bosareaal in de wereld blijft steeds kleiner worden. Elk jaar verdwijnt ongeveer dertien miljoen ha aan bosgebied, maar er zijn belangrijke regionale verschillen. In Europa zijn de bossen de laatste jaren uitgebreid terwijl in Afrika en Latijns-Amerika de grootste verliezen worden opgetekend. Deze werelddelen herbergen echter wel de belangrijkste regenwouden van de planeet. Het verlies aan bomen in deze groene longen heeft dus zware gevolgen voor ons allemaal.

Het rapport maakt ten slotte al enkele positieve resultaten bekend. Investeringen in bossen van Costa Rica hebben daar tot een duidelijke economische groei en uitbreiding van het bosgebied geleid. In 1995 bestond het land voor 22 procent uit bos, in 2010 was dat 51 procent.

In Vietnam kostte de restoratie van mangrovegebied 1,1 miljoen dollar en resulteerde vervolgens in een besparing van 7,3 miljoen dollar op de normale kost van het onderhoud van de dijken.

Enkele cijfers:

  • 30,3 procent van de totale landmassa in de wereld is bosgebied.

  • Bossen zijn de woonplaats van driehonder miljoen mensen uit heel de wereld.

  • Meer dan 1,6 miljard mensen uit heel de wereld zijn afhankelijk van bossen. Ze zorgen voor energie, medicinale planten of voedsel.

  • Ongeveer tachtig procent van de mensen uit ontwikkelingslanden zijn voor hun voeding en gezondheid afhankelijk van bosproducten zoals fruit en kruiden.

  • Natuurlijke producten zijn voor vijfenzeventig tot negentig procent van de mensen uit ontwikkelingslanden de enige bron van medicijnen.

  • Op wereldvlak verliezen we elk jaar dertien miljoen ha aan bos. De tien landen die het meest aan ontbossing leden, verloren tussen 2000 en 2005 samen 8,2 miljoen ha bos per jaar.

  • De globale houtproductie bedraagt 3275 miljoen kubieke meter per jaar.

  • Ontbossing is voor twintig procent verantwoordelijk voor de globale uitstoot aan broeikasgassen.

Bron: FAO