Plantentuinen zijn belangrijk voor biodiversiteit

‘Botanische tuinen essentieel voor behoud plantenrijkdom’

Wikimedia Commons

Verschillende internationale botanici pleiten voor meer aandacht voor plantentuinen. Volgens hen zijn die uniek gepositioneerd om de wereldwijde plantendiversiteit te behouden.

In een paper in Plants, People, Planet houden wetenschappers van het Amerikaanse Morton Arboretum en de ngo Botanic Gardens Conservation International (BGCI), een vurig pleidooi om meer aandacht te hebben voor de mogelijkheden die arboreta bieden voor de plantendiversiteit wereldwijd.

Ze beschrijven hoe botanische tuinen beschikken over de vaardigheden, kennis, faciliteiten en plantencollecties om de instandhouding van sommige plantensoorten te bevorderen. Bovendien zijn ze publiekelijk toegankelijk wat het bewustzijn bij mensen kan helpen vergroten.

Bij gebrek aan financiering en publieke erkenning hebben ze nu echter te weinig significante impact op het wereldwijde behoud van soorten, stellen de wetenschappers.

Plantendiversiteit centraal

Volgens de auteurs wordt meer dan 20 procent van de plantensoorten met uitsterven bedreigd en verliest de aarde soorten voordat ze zelfs kunnen worden beschreven. Als reactie op deze crisis stellen botanische tuinen het behoud van plantendiversiteit steeds meer centraal in hun missies, herstelprogramma’s en collecties, zeggen de botanici in de paper.

‘Botanische tuinen en arboreta zijn expertisecentra en de cruciale schakel tussen mensen en planten’

Botanische tuinen, waaronder arboreta, hebben tegenwoordig ten minste een derde van de bekende plantensoorten in hun collecties. Meer dan 40 procent daarvan zijn bedreigde soorten.

‘Botanische tuinen en arboreta zijn expertisecentra en de cruciale schakel tussen mensen en planten’, zegt Murphy Westwood van Morton Arboretum in Illinois. ‘Maar tuinen zullen niet in staat zijn om de resultaten te bereiken die nodig zijn om de wereldwijde teloorgang van plantensoorten af te wenden. Hiervoor is een revolutie nodig inzake middelen, financiering en publieke aandacht.’

Sterkere pleitbezorger

De tuindersgemeenschap heeft al bewezen dat zij natuur kan beheren, zeggen de auteurs. Wel benadrukken ze dat deze inspanningen onvoldoende zijn zonder extra capaciteit om deze impact wereldwijd op te schalen.

Ze dringen er bij tuinen zelf op aan om een sterkere pleitbezorger voor zichzelf te zijn bij de lokale politiek. Ook roepen ze het publiek en bedrijven op om botanische tuinen meer te steunen en te bezoeken.

‘Meer dan ooit, is er dringend behoefte aan een wetenschappelijk onderbouwde, gecoördineerde en wereldwijde inspanning om planten voor uitsterven te behoeden. Het leven hangt er immers van af’, zegt Westwood.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift