Britten willen juiste toepassing handelsakkoord met Israël

Nieuws

Britten willen juiste toepassing handelsakkoord met Israël

Groot-Brittannië wil een strengere toepassing van het Europese-Israëlische Associatieakkoord, het handelsakkoord dat preferentiële tarieven toestaat aan Israëlische producten. Nu komen ook producten uit Israëlische nederzettingen aan voorkeurtarieven Europa binnen.

De Britse regering wil dat Israël de oorsprong van zijn exportproducten –in het kader van een juiste toepassing van het Associatieakkoord– duidelijker etiketteert. In het kader van het Europes-Israëlische Associatieakkoord importeert Europa producten uit Israël aan preferentiële tarieven. Maar ook goederen, vooral fruit en groenten, die uit Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever komen, worden geëtiketteerd als ‘made in Israël’. Dat betekent dat ze diezelfde preferentiële behandeling krijgen.
Door de onduidelijke etikettering verliest Groot-Brittannië niet alleen miljoenen ponden aan taksinkomsten, het belet de Britse consument tevens om een duidelijke, geïnformeerde keuze te maken tussen Palestijnse en nederzettingenproducten.
Europese diplomaten vertelden aan de Israëlische krant Haaretz dat de Britse buitenlandminister David Miliband in Brussel alvast steun zoekt voor een strengere implementatie van de bestaande handelsregels.
Volgens het Palestijnse-Israëlische nieuwsagentschap Alternative Information Center, verwees Miliband in een rondzendbrief aan de Europese lidstaten dat de Israëlische kolonies op Palestijnse grondgebied ook na de Annapolistop in 2007 verder werden uitgebreid. Die uitbreiding is in strijd met het Stappenplan voor de Vrede (2003). Daar werd met alle partijen overeengekomen dat Israël de illegale outposts zou ontmantelen en alle uitbreidingsplannen voor nieuwe en bestaande kolonies zou bevriezen. Door de kolonies te onttrekken aan preferentiële handelsvoorwaarden tussen Europa en Israël, kan Europa wel degelijk zijn politieke verantwoordelijkheid opnemen tegen de nederzettingenpolitiek van Israël.
De Israëlische buitenlandminister Tzipi Livni was in elk geval ‘not amused’. Ze liet haar Britse collega –deze week op bezoek in de regio– weten dat Groot-Brittannië met de nieuwe handelseisen een overdreven standpunt inneemt.
De Palestijnse premier Salam Fayyad daarentegen onderstreepte het belang van een Europees verbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen. De uitbreiding van de nederzettingen maakt verdere vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen onmogelijk, voegde hij eraan toe.