Community Land Trust Brussels wint Grote Prijs Toekomstige Generaties

De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties gaat dit jaar naar Community Land Trust Brussels. Dat project zet zich in voor betaalbaar wonen. Concreet gebruiken ze subsidies voor het opkopen van woningen, die de organisatie dan doorverkoopt aan gezinnen met lage inkomens. De publieksprijs gaat naar FoodSavers uit Gent.

  • © Community Land Trust Brussels Betaalbaar wonen is een prioriteit voor CLTB © Community Land Trust Brussels
  • Persbeeld Stichting voor Toekomstige Generaties FoodSavers bestrijden voedselverspilling Persbeeld Stichting voor Toekomstige Generaties

De Grote Prijs is een initiatief van de Stichting voor Toekomstige Generaties die zich toelegt op de transitie naar een duurzame ontwikkeling van de samenleving. De jury koos voor Community Land Trust Brussels omdat ze bijdragen aan een leefbare en betaalbare stadsomgeving.

‘Via subsidies koopt de Community Land Trust woningen op, die ze doorverkopen aan mensen met een laag inkomen. De gronden blijven eigendom van de gemeenschap.’

De jury prijst Community Land Trust om een weldoordachte systeembenadering

De jury prijst Community Land Trust om een weldoordachte systeembenadering en een evenwicht tussen People, Planet, Participation en Prosperity.

‘Het heeft een belangrijke voorbeeldfunctie, in het bijzonder wanneer het beleidsmakers inspireert en aanzet om aanpassingen door te voeren in de wetgeving.’

© Community Land Trust Brussels

Betaalbaar wonen is een prioriteit voor CLTB

Leden van de jury waren vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het middenveld, de publieke sector en de media: Sophie Brems van RTBF, MO*-redacteur Tine Hens, Julien Jacquet van Permafungi (de laureaat van vorig jaar), Sebastiaan Kennes van Ashoka, Jo Van Cauwenberge van GoodPlanet Belgium en Cédric Van de Walle van het Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling.

Er was ook een expertenjury met zowel academici van de ULB en de KU Leuven als vertegenwoordigers van federale instellingen.

Publieksprijs voor FoodSavers

Op de website van de Stichting voor Toekomstige Generaties kon het grote publiek stemmen voor de publieksprijs. Die gaat naar FoodSavers Gent. Hun naam dekt de lading. Zij leveren voedseloverschotten aan sociale organisaties, om zo -als twee vliegen in één klap- armoede en voedselverspilling te bestrijden. FoodSavers gaat uit van stad Gent en het OCMW.

Persbeeld Stichting voor Toekomstige Generaties

FoodSavers bestrijden voedselverspilling

Na het ophalen van overtollig voedsel bij supermarkten, controleert FoodSavers de kwaliteit om het daarna te schenken aan partnerorganisaties die het verdelen onder mensen in armoede.

De cijfers ogen indrukwekkend. De eerste zes maanden van 2017 verdeelde FoodSavers al zes ton aan voedsel over een dertigtal partners die op hun beurt zo’n 2500 mensen bereiken. Bovendien reduceert FoodSavers met hun logistiek platform ook de CO2-uitstoot.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3093   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift