De G8-top in L’Aquila: wat staat er op de agenda?

Nieuws

De G8-top in L’Aquila: wat staat er op de agenda?

Muriel Denayer

08 juli 2009

De G8 is een groep van 8 geïndustrialiseerde landen. Op hun jaarlijkse bijeenkomst worden economische en politieke onderwerpen besproken. De G8-top zal dit jaar plaatsvinden van 8 tot 10 juli onder Italiaans voorzitterschap in Aquila.

Van 8 tot 10 juli 2009 zal de vijfendertigste jaarlijkse G8-top plaatsvinden in L’Aquila, de Italiaanse stad die gedeeltelijk verwoest werd door de zware aardbevingen die in april de regio Abruzzo troffen. De belangrijkste onderwerpen die de Italiaanse eerste minister Berlusconi op deze top wil aankaarten, zijn: de economische en financiële crisis; werkgelegenheid; internationale handel; voedselveiligheid en –bescherming; regionale crisissen; hulp aan ontwikkelingslanden; gezondheid en de klimaatverandering.
De economische en financiële crisis
De huidige economische crisis legt enkele zwaktes van het globale financiële systeem bloot. Italië wil nieuwe internationale afspraken opstellen waarmee een instelling wordt gecreëerd die de internationale economie op deze zwaktes zal controleren. Verder zouer een strategie opgesteld moeten worden om integriteit en transparantie centraal in het internationale bedrijfsleven te plaatsen.
Werkgelegenheid
Door de financiële crisis zijn veel mensen hun baan verloren. Het is belangrijk dat de burgers hun vertrouwen in de overheid niet verliezen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende leiders samen een strategie formuleren voor het behoud van werkgelegenheid en welvaart.
Internationale handel
Internationale handel is cruciaal voor de bestrijding van de economische crisis, vindt Berlusconi. In L’Aquila wil hij daarom een nieuwe impuls geven aan de onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de zogenaamde Doha ontwikkelingsronde. Officieel moet “Doha” zorgen voor betere toegang voor otnwikkelingslanden tot de westerse markten. De moeilijkheden zitten echter vooral op het vlak van landbouw, waarbij de EU en de VS niet wikllen toegeven aan elkaar, en waarbij de belangen van opkomende economieën als India en Brazilië botsen met zowel de gevestigde industrielanden als de armere ontwikkelingslanden.
Voedselveiligheid en – bescherming
Italië legt een grote klemtoon op het belang van een betere voedselvoorziening en toegang tot water. Berlusconi vraagt dat alle leiders die de G8-top bijwonen een verklaring ondertekenen waarin een nieuw initiatief met betrekking tot voedselveiligheid en – bescherming wordt gestart. Hiermee hopen ze de hongersnood en ondervoeding tot een minimum te beperken. Speciale aandacht gaat naar het Afrikaanse continent. Met het G8 Africa Partnership wil Italië de toegang tot water en sanitaire voorzieningen verbeteren.
Regionale crisissen
De belangrijkste politieke problemen hebben ook een plaats op de G8-agenda. Onderwerpen die zeker besproken zullen worden zijn: de situatie in Iran en in het Midden-Oosten; de situatie in Afghanistan en Pakistan; de strijd tegen het terrorisme; de problematiek van de nucleaire wapens en de situatie in Noord-Korea.
Ontwikkelingslanden
In L’Aquila zal de strijd tegen armoede en de impact die de crisis heeft op armoede benadrukt worden. Belangrijk in dit verband is de recente publicatie van een VN-rapport waarin de Millenniumdoelstellingen worden geëvalueerd. In het verslag staat dat door de crisis de voedselprijzen gestegen zijn. Ook kunnen geëmigreerde familieleden minder geld terugsturen naar hun thuisland doordat zij zelf vaak hun baan verloren zijn of minder verdienen. Deze geldtransfers zijn vaak heel belangrijk voor de familie. Daarom zal er op de top extra aandacht besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking en de problematiek van de enorme schulden die vele ontwikkelingslanden hebben.
Gezondheid
Meer en betere ziekenhuizen; minder kindersterfte en moedersterfte: dat zijn de priotiteiten op het vlak van wereldgezondheid. Verder krijgt de strijd tegen aids, tuberculose en malaria bijzondere aandacht.
Klimaatverandering
De strijd tegen de klimaatverandering is één van de grootste prioriteiten op deze G8-top. Italië wil dat de geïndustrialiseerde landen zich engageren om samen de klimaatconferentie voor te bereiden die door de Verenigde Naties eind dit jaar in Kopenhagen gehouden wordt. Italië stelt een daling van de CO2-uitstoot voor met 50% tegen 2050, waarvan 80% door de westerse landen grealiseerd moet worden.