Deze comfortabele zitbank is circulair. Geniet er samen van.

Nieuws

Deze comfortabele zitbank is circulair. Geniet er samen van.

Deze comfortabele zitbank is circulair. Geniet er samen van.
Deze comfortabele zitbank is circulair. Geniet er samen van.

Louise Hantson

15 oktober 2017

De H-Bench, ontworpen door studio Segers, werd dit jaar genomineerd voor de Henry van de Velde Awards. Deze zitbank, volledig geproduceerd uit plastic afval en zelf ook volledig recycleerbaar, geeft ons een inkijk in hoe een circulaire economie er effectief uit zou kunnen zien.

Circulaire Economie

Het project van Studio Segers, een Limburgs familiebedrijf met een expertise in productontwikkeling, grafische vormgeving en webdesign, legt zich met hun nieuwe H-Bench project toe op het verminderen van de afvalberg door botervlootjes, yoghurtpotjes en plastic zakken een tweede leven in te blazen.

Hun nieuwste project, de H-Bench, werd dit jaar genomineerd voor de Henry van de Velde prijs onder de ecodesign sectie. Opvallend aan de bank is dat ze niet enkel gemaakt wordt uit gerecycleerd materiaal, maar dat ze zelf ook terug volledig recycleerbaar is. ‘Hard plastic en PMD-afval wordt ingezameld, uitgezuiverd, vermalen en tot een afval kunststof getransformeerd’, vertelt ontwerper Wim Segers. ‘De daarvan geproduceerde granulaten worden dan in een mal gespoten en tot zitjes gevormd.’

Recycleren is zinvol

‘Onze bank heeft een rechtstreekse ecologische impact, omdat ze ervoor zorgt dat afval een zinvolle bestemming krijgen’, aldus Wim Segers.

‘Wij willen met onze H-Bench aantonen dat uit afval wel degelijk goede, duurzame en frisse hedendaagse producten gemaakt kunnen worden.’

‘Maar het gaat verder dan dat. Dit project vult volgens ons ook een voorbeeldfunctie in. Wij willen met onze H-Bench aantonen dat uit afval wel degelijk goede, duurzame en frisse hedendaagse producten gemaakt kunnen worden. Voordien werden er met dit soort materiaal ook al compostbakken of verkeersdrempels gemaakt, maar dit soort producten komen niet zo in de kijker te staan en motiveren mensen dan ook niet om goed te recycleren.’

‘Wij denken dat als mensen zien dat er met hun afval zinvolle producten gemaakt worden, ze ook meer gemotiveerd gaan zijn om effectief goed te recycleren. In ons bedrijf zoeken we ernaar om mensen te mobiliseren om te recycleren. We hebben deze zomer met de H-Bench bijvoorbeeld een actie op Pukkelpop gedaan. We hadden daar een stand met een inzamelpunt voor hard plastiek. Daar toonden we de mensen hoe plastic tot een mooi gebruiksvoorwerp omgevormd kan worden.’

Kwalitatieve openbare ruimte

Toch ziet het bedrijf Segers hun H-Bench niet enkel als een ecologisch alternatief, maar zit er ook een sociaal kantje aan. ‘Door de verstedelijking beginnen mensen kleiner te wonen’, vertelt Bob Segers. ‘Samenhuizen is in de opmars en het is almaar normaler dat verschillende gezinnen een huis delen. De meeste mensen zullen zich niet langer in hun grote achtertuinen terug kunnen trekken. De openbare ruimte wordt daardoor steeds belangrijker en we moeten er dan ook voor zorgen dat die kwalitatief ingevuld wordt.’

‘Mensen zullen in de samenleving van morgen meer buiten komen en op hun stoep gaan zitten. Wij denken dat onze bank, die heel flexibel gebruikt kan worden en bovendien een ecologische boodschap brengt, deel uitmaakt van zo’n kwalitatieve openbare ruimte en een leefbare en aantrekkelijke stad.’