Diepzeeën tonen al duidelijke tekenen van klimaatopwarming

Nieuws

Uit onderzoek blijkt dat 20 tot 55 procent van de oceanen afwijkende temperaturen en zoutgehaltes heeft

Diepzeeën tonen al duidelijke tekenen van klimaatopwarming

Diepzeeën tonen al duidelijke tekenen van klimaatopwarming
Diepzeeën tonen al duidelijke tekenen van klimaatopwarming

IPS

19 augustus 2020

Meer dan de helft van de oceanen is mogelijk al aangetast door de klimaatverandering en dat kan in de komende decennia oplopen tot 80 procent, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Reading.

Meer dan de helft van de oceanen is mogelijk al aangetast door de klimaatverandering.

StockSnap / Pixabay

Op basis van klimaatmodellen en observaties in de diepe delen van de oceanen wereldwijd, berekenden ze op welk punt veranderingen in temperatuur en zoutgehalte zich buiten de natuurlijke variaties begeven. Dat is een goede indicatie van de impact van door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

De studie, die is gepubliceerd in Nature Climate Change, schat dat 20 tot 55 procent van de Atlantische, Pacifische en Indische oceanen afwijkende temperaturen en zoutgehaltes heeft. In het midden van de eeuw zal dat naar verwachting zijn gestegen naar 40 tot 60 procent en in 2080 naar 55 tot 80 procent.

Jaren tachtig

Het bleek dat in oceanen op het zuidelijk halfrond de klimaatverandering zich sneller doet gelden dan op het noordelijk halfrond. In de zuidelijke oceanen waren al veranderingen detecteerbaar in de jaren 1980.

‘We meten al enkele decennia de temperatuur van het oppervlaktewater, maar veranderingen in omvangrijke delen van de oceaan, met name in de diepere delen, zijn moeilijker vast te stellen’, zegt Eric Guilyardi, medeauteur van de studie.

Als de temperatuurvariatie in de diepere delen van de oceaan de natuurlijke pieken en dalen overschrijdt, heeft dat invloed op de oceaancirculatie en zeespiegelstijging en kan dat een bedreiging vormen voor menselijke samenlevingen en ecosystemen, zegt Yona Silvy, hoofdauteur van de studie.

Zuidelijke oceanen

De onderzoekers kwamen tot hun conclusies op basis van simulaties met en zonder de impact van menselijke activiteit en een analyse waarbij temperatuur en zoutgehalte gebruikt werden om veranderingen en het vermoedelijke moment van detectie vast te stellen.

Op het noordelijk halfrond constateerden ze detecteerbare veranderingen die afwijken van de natuurlijke variabiliteit tussen 2010 en 2030. Dat betekent dat toenames of afnames in temperatuur en zoutgehaltes waarschijnlijk al hebben plaatsgevonden.

De snellere en vroegere veranderingen op het zuidelijk halfrond benadrukken het belang van de zuidelijke oceanen voor de wereldwijde opwarming en CO2-opslag. Oppervlaktewater vindt daar eenvoudiger zijn weg naar de diepere oceaan.