Azië moet ontbossing sneller afremmen

Azië moet meer moeite doen om de dramatische ontbossing in de regio een halt toe te roepen. Hierop werd gewezen tijdens de 32e ronde van de Regionale Conferentie voor Azië en de Stille Oceaan in Ulaanbaatar door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Daarnaast werd ook duidelijk dat commerciële aspecten vaak zorgen dat de herbebossing spaak loopt.

  • Aidenvironment Ontbossing in Indonesië en Maleisië komt er vooral door de nood aan palmolie: beide landen hebben een aandeel van 85 procent van de geproduceerde palmolie wereldwijd. Aidenvironment

‘We merken al sterk de negatieve effecten,’ vertelde Patrick Durst, senior Bosbouw bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), dinsdag aan Reuters op de Conferentie.

Volgens het FAO wordt twintigduizend vierkante kilometer Aziatisch grasland en bos jaarlijks vernietigd: dit zijn bijna zes voetbalvelden per minuut.

Bert De Somviele van Bos+ zegt dat Azië het moeilijkste continent is om eenduidige uitspraken over te doen: ‘China is in cijfers een netto “bebosser”, maar landen zoals de Filipijnen, Indonesië en Mongolië, daar loopt het al sinds lang fout.’

Afremmen van deze problemen vereist volgens het FAO financieringsregelingen, sterkere binnenlandse rechtshandhaving, een sterke politieke wil en capaciteitsopbouw van alle landen in de regio.

Werkloosheid en zandstormen

De negatieve effecten waar Durst van spreekt zijn zowel op sociaaleconomisch als ecologisch niveau. Ontbossing komt vooral door illegale houtkap en verstedelijking, en voor het vrijmaken van landbouwgrond.

Maar landbouwers nemen het vaak niet zo nauw met het beheer van graslanden: te intensieve begrazing en gebruik van landbouwgrond zorgen ervoor dat hele boerengemeenschappen moeten verhuizen, of dat ze uiteindelijk genoodzaakt zijn jobs te zoeken in de nieuwe steden.

Niet onderhouden graslanden zijn de oorzaak van verwoestijning en zandstormen, die de klimaatverandering verder beïnvloeden. Volgens de VN-Conventie voor de strijd tegen Verwoestijning is Azië de meest getroffen regio door deze problematiek.

Daarnaast zorgt ontbossing voor een vijfde van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, een van de grootste oorzaken van de klimaatverandering.

Herbebossing: niet altijd verbetering

‘De stelling dat Azië tekortschiet is zeker waar, maar er zijn natuurlijk nuances. Een voorloper in herbebossing is bijvoorbeeld China. Helaas is dit niet altijd positief: vaak wordt maar een soort aangeplant, wat dus zeker geen rechtzetting voor de kap van een divers bos betekent,’ zegt De Somviele.

In 2010 was meer dan veertig miljoen vierkante kilometer van het aardoppervlak bedekt met bos, waarvan bijna drie miljoen vierkante kilometer is aangeplant. In zuidoost-Azië kent vooral de houtindustrie hierin een belangrijke rol: na de houtkap wordt nieuw verkregen terrein vaak gebruikt voor het oogsten van palmolie of rubber.

Volgens Durst heeft herstellen van bossen en grasland een aantal voordelen, maar experten geven aan dat dit vaak tot nog meer moeilijkheden leidt. Goede controle over het aanplanten van secundaire bossen kan de druk op primaire bossen verlagen, maar herbebossing doet natuurlijke biodiversiteit vaak verdwijnen.

32e ronde van de Regionale Conferentie

De 32e ronde van de Regionale Conferentie voor Azië en de Stille Oceaan van het FAO vindt plaats in Ulaanbaatar van 10 tot 14 maart, en richt zich op het verbeteren van voedselzekerheid, de productiviteit van de landbouw en een duurzame groei.

Op 10 en 11 maart werden de discussies toegespitst op het beleid en de regelgeving in de regio Azië – Stille Oceaan.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Bossen, die de aandacht vestigt op het belang van alle soorten bossen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.