9 maanden om orde op zaken te stellen in Benin

Nieuws

9 maanden om orde op zaken te stellen in Benin

9 maanden om orde op zaken te stellen in Benin
9 maanden om orde op zaken te stellen in Benin

Sita-Grâce Toko

02 juli 2015

De nieuwe premier van de West-Afrikaanse staat Benin, de 60-jarige Frans-Beninese economist Lionel Zinsou, moet president Boni Yayi opnieuw populair maken in minder dan één jaar tijd. Het partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dreigt af te glijden naar politieke chaos.

President Boni Yayi verloor in april de meerderheid in het parlement nadat hij constitutionele hervormingen wilde doorvoeren om een derde termijn aan de macht te blijven. Toen zijn plannen in duigen vielen, verving hij zeventien ministers van zijn regering, amper één jaar voor de nationale verkiezingen. De functie van eerste minister ging naar Yayi’s raadgever Lionel Zinsou. Voor het grote publiek is Lionel Zinsou onbekend,  in de internationale economische wereld echter is zijn naam een vast begrip.

Lionel Zinsou begon zijn carrière als professor Economie in Parijs. Hij is een verre neef van ex-president Emile-Derlin Zinsou in het toenmalige Dahomey, het huidige Benin in de jaren zeventig. Hij is geboren en getogen in Frankrijk bij zijn Beninese vader en Franse moeder. Als voormalig CEO van de Franse investeringsbank Paribas Affaires Industrielles Partners, ex-kaderlid bij Danone en adviseur van voormalige Franse eerste minister Laurent Fabius maakte hij naam als economist. Verder werkte hij ook als adviseur voor de Rothschild Group en de Verenigde Naties.

Hoop in bange dagen?

Huidig Beninse president Boni Yayi verliest steun op nationaal en internationaal vlak. In mei trok Nederland zijn ontwikkelingsgeld in omdat de afspraken tot het bevorderen van drinkwater voor de bevolking niet nageleefd waren. Vier miljoen euro verdween spoorloos en minister van Energie en Water, Barthelemy Kassa, werd van zijn functie ontheven.

Yayi’s populariteit daalt met de dag terwijl hij verkozen werd met een meerderheid van 75 procent. Na bijna twee mandaten, tien jaar aan de macht, heeft hij niet veel veranderd. ‘De Beninese economie groeide heel beperkt met amper zes procent in tien jaar, de overheidsschulden stapelen zich op en veel ambtenaren zijn maanden niet uitbetaald’, meldt Jean Houessou Folly in La Nouvelle Tribune. ‘Op sociaal vlak is er een grote jeugdwerkloosheid.’

Het Franse agentschap AFP meldt dat Zinsou de rots in de branding is op het einde van dit tweede mandaat voor Yayi.  Hij krijgt een termijn van negen maanden om zijn vaderland uit de miserie te helpen door de kloof tussen Yayi en het parlement te overbruggen en de welvaart te verhogen.

Maar het Beninese volk is nog niet gecharmeerd door Zinsou, meldt de Beninse staatstelevisie ORTB. Hij bracht zijn jeugdjaren immers door in Frankrijk en is niet zo vertrouwd met de Beninese maatschappij. Eerst willen ze daden zien, klinkt het wantrouwend. Zinsou wil zich de komende maanden richten op het bevorderen van elektriciteit en drinkwater voor de bevolking. Daarnaast wil hij onderwijs en medische zorg toegankelijk maken voor iedereen.

Françafrique

Beninese critici als Vincent Foly en Adrien Amoussou beweren in de blog Africlandpost dat de benoeming van Zinsou doorgestoken kaart is. ‘Frankrijk heeft de touwtjes in handen en Yayi schuift een nieuwe president naar voren’, luidt het.

Ze schrijven dat de Franse president François Hollande zijn invloed in het Zuiden opnieuw wil uitbreiden. Hij steunde immers recent het fonds, Fondation AfricaFrance, met één miljard euro. Dit werd opgericht door Zinsou om de relaties tussen Frankrijk en Afrikaanse landen te bevorderen.

In de Franse krant Le Monde verzekerde Zinsou dat er geen sprake is van belangenvermenging. ‘De doelstellingen die ik heb opgesteld zijn ten voordele van Benin en zijn bevolking’, zegt hij. Ook streeft hij de Beninse waarden en normen na, zegt hij, want ‘hij voelt zich 100 procent Beninees’.