Europa kan aandeel schone energie verdubbelen tegen 2030

Thomas Richter/Unsplash (CC0)

 

Europa kan met bestaande technologie het aandeel aan schone energiebronnen verdubbelen naar 34 procent in 2030, stelt de IRENA-studie. Dat zou bijkomende investeringen van 368 miljard euro opleveren - goed voor een jaarlijkse bijdrage aan de economische groei van 0,3 procent van het bbp. En het aantal mensen dat tewerkgesteld wordt in de EU - momenteel al 1,2 miljoen werknemers - zou aanzienlijk stijgen.

Een groter aandeel aan schone energie zou het klimaat ten goede kunnen komen en de EU beter in staat stellen om haar klimaatdoelen te bereiken. Een verdubbeling van het aandeel schone energie zou de uitstoot van de unie met 15 procent verminderen - een effect vergelijkbaar met de totale uitstoot van een land als Italië. De EU is echter op pad om niet-duurzame houtkap te erkennen als bron van schone energie. In dat geval zouden de effecten van “schone energie” niet eenduidig positief zijn voor het klimaat. 

Een verdubbeling van het aandeel schone energie zou de uitstoot van de unie met 15 procent verminderen - een effect vergelijkbaar met de totale uitstoot van een land als Italië.

Bovendien spaart de verdubbeling tussen 44 en 113 miljard euro per jaar uit tegen 2030, als ook rekening gehouden wordt met de besparingen aan energiekosten, milieuschade en gezondheidszorg.

‘Decennialang al staat de EU in de voorhoede van de ontwikkeling van schone energiebronnen, dankzij ambitieuze doelstellingen op lange termijn’, zegt Adnan Z. Amin, directeur-generaal van IRENA. ‘Met een ambitieuze en haalbare strategie kan de EU zekerheid bieden aan investeerders en ontwikkelaars, de economie stimuleren, banen creëren, de volksgezondheid verbeteren en de unie op weg zetten naar een koolstofarme economie.’

Europees commissaris voor Energie en Klimaat Miguel Arias Cañete is blij met het rapport. ‘Het bevestigt onze eigen inschatting dat de kostprijs van hernieuwbare energie sterk is gedaald de voorbije jaren en dat we daarmee rekening moeten houden in onze ambitie voor de volgende ronde van onderhandelingen over de Europese energiedoelstellingen.’

Uit het rapport blijkt dat alle Europese lidstaten nog extra potentieel hebben at betreft betaalbare hernieuwbare energieprojecten. Een derde daarvan betreft innovatieve manieren om te verwarmen of af te koelen. Ook schone manieren van transport, zoals elektrische wagens, zijn essentieel.

Om de doelstelling van 34 procent te halen tegen 2030 zou jaarlijks een gemiddelde investering nodig zijn van 62 miljard euro.

Elektrische auto

De studie is al de tweede deze week die het economische potentieel van klimaatvriendelijke technologie voor de EU benadrukt. Eerder deze week bleek uit een analyse van Cambridge Econometrics, in samenwerking met autobouwers en stroomnetbeheerders dat elektrische mobiliteit de Europese economie een flink duwtje in de rug kan geven.

Volgens die studie kan een snelle omschakeling naar elektrische voertuigen de economische groei in de EU met 0,2 procent per jaar stimuleren en 206.000 nieuwe banen creëren tegen 2030.

Woensdag publiceert MO* een onderzoek over bio-energie uit niet-duurzame houtkap. Die zou door de EU erkend worden als “schone energie”, ondanks waarschuwingen van vooraanstaande IPCC-wetenschappers.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift