Europees parlement scherpt regels houthandel aan

Nieuws

Europees parlement scherpt regels houthandel aan

Toon Lambrechts

23 april 2009

Het Europees parlement heeft woensdag beslist de regels over de invoer van hout en afgeleide producten in de EU strikter te maken. Op die manier wil het parlement een einde maken aan de handel in illegaal gekapt hout.

Het debat over de houthandel is nu al vijf jaar aan de gang maar nadert een cruciale fase. De tekst van het Europees parlement is een belangrijke stap. Nu ligt de bal in het kamp van de EU-ministers van landbouw die in mei samenkomen. Als zij hun fiat geven treedt de nieuwe wet in werking vanaf 2010. Het belangrijkste element in de nieuwe regeling is de verplichting voor bedrijven die in hout of afgeleide producten handelen om informatie te verstrekken over de herkomst van hun producten. Verder voorziet de wet effectieve sancties voor overtreders.
Sinds 2003 bestond het FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade): een vrijwillig partnerschap met houtproducerende landen om de illegale houtkap tegen te gaan. Maar dat bleek niet zo bijster effectief. Afgeleide houtproducten vielen niet onder de regeling en met de belangrijkste houtuitvoerende landen werd geen overeenkomst gesloten.

Houthandel in de EU

Nu komt er nog heel wat illegaal gekapt hout de EU binnen. Volgens cijfers van het WWF was in 2006 ongeveer 16 tot 19 % van het totale volume ingevoerd hout illegaal gekapt. Dat is tussen de 26,5 en de 31 miljoen kubieke meter. Het gaat niet enkel over hout uit tropische regio’s. Het meeste illegale hout komt uit Rusland via Finland de EU binnen. Volgende in rij zijn Indonesië en Brazilië. China is een ander verhaal. Het land voert vooral meubels en afgeleide houtproducten uit, maar voert zelf enorm veel hout in uit landen waar illegale houtkap een probleem is. De grootste invoerders van illegaal gekapt hout zijn Finland, Groot-Brittannië en Duitsland. Maar ook België importeerde in 2006 zo’n 2 miljoen kubieke meter illegaal of verdacht hout, wat vooral te maken heeft met onze positie als transitland.