Europees Parlement wil niet weten van zwakkere milieuwetten

Nieuws

Europees Parlement wil niet weten van zwakkere milieuwetten

Europees Parlement wil niet weten van zwakkere milieuwetten
Europees Parlement wil niet weten van zwakkere milieuwetten

IPS

02 februari 2016

Het Europees parlement heeft met een overweldigende meerderheid gestemd voor het behoud van de Europese milieuwetgeving. Dat is een klap voor de Commissie-Juncker, die de wetgeving wil herzien.

De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn de ruggengraat van de milieubescherming in de EU en vormen ook de basis voor het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Maar de Commissie-Juncker wil de richtlijnen updaten omdat ze teveel zouden kosten aan de industrie en incoherent zouden zijn met andere wetgeving. Dat voorstel kreeg meteen veel tegenkanting, omdat het een verdoken poging zou zijn om de milieuregels af te zwakken.

Overweldigend

Ook een overweldigende meerderheid van het Europees Parlement is gekant tegen een herziening, blijkt uit een stemming vandaag (dinsdag). Een herziening van de wetten ‘dreigt neer te komen op een versoepeling’, stellen 592 parlementsleden in een resolutie, tegenover amper 52 tegenstemmen. ‘Het zou resulteren in een zwakkere wettelijke bescherming en financiering, en dat zou nefast zijn voor het milieu, voor de bevolking en voor de economie’.

De huidige richtlijnen zijn volgens de parlementsleden flexibel genoeg om economische ontwikkeling en natuurbescherming te verzoenen.

Milieuorganisaties zoals het Wereldnatuurfonds (WWF) zijn tevreden met de uitslag van de stemming. ‘We zijn blij vandaag vast te kunnen stellen dat het hele Europese Parlement beslist heeft om te luisteren naar meer dan een half miljoen burgers en regeringen die zich achter de Europese milieuwetgeving schaarden’, zegt Andreas Baumüller van WWF Europa. ‘Dit is opnieuw een duidelijke boodschap aan de Commissie: het is verkeerd en duur om te morrelen aan iets dat goed werkt.’

Geslaagd

Eind vorig jaar kwam ook een onderzoekspanel dat door de Commissie-Juncker zelf was aangesteld al tot de conclusie dat aan de wetgeving niet gemorreld hoeft te worden. De wetgeving is niet alleen nodig, ze vormt een meetbare positieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling en maakt het mogelijk om economische ontwikkeling te verzoenen met het behoud van de biodiversiteit, stelde het panel in november in een rapport.

De richtlijnen zijn coherent met de andere Europese wetgeving en moeten dan ook niet aangepast worden, stelden de experten. Integendeel: de milieubescherming kan niet helemaal tot zijn recht komen zolang schadelijke activiteiten aanhouden die door de EU gesubsidieerd zijn in andere domeinen zoals het landbouwbeleid, visserij, transport en energieproductie.

Bovendien brengen de richtlijnen veel meer op dan ze kosten. De experten verwezen bijvoorbeeld naar het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden, een van de verwezenlijkingen van de wetgeving. Dat kost naar schatting 5,8 miljard euro per jaar, maar het toerisme levert de lokale economieën al 50 tot 85 miljard op. De opbrengst van de ecosystemen voor de Europese Economie als geheel is nog veel groter: 200 tot 300 miljard per jaar.