Europese Investeringsbank wordt wat groener

Nieuws

Europese Investeringsbank wordt wat groener

Europese Investeringsbank wordt wat groener
Europese Investeringsbank wordt wat groener

De Europese Investeringsbank (EIB) herziet haar investeringen in de energiesector. Meest opvallend is de beslissing om voortaan geen krachtcentrales met fossiele brandstoffen meer te financieren die meer dan 550 gram CO2 per geproduceerde kilowattuur (kWh) de lucht in stoten.

De EIB –een van de belangrijkste financiële beleidsinstrumenten van de Europese Unie– brengt daarmee haar beleid meer in lijn met het klimaatbeleid van de EU. Het is al langer duidelijk dat er immense investeringen nodig zijn indien de EU haar klimaatdoelen wil realiseren. Daarom is het van groot belang of de EIB haar daarbij helpt.

Sommigen interpreteren de beslissing als zou de EIB voortaan niet langer steenkoolcentrales financieren. De kritische ngo Bankwatch Netwerk erkent dat de EIB-beslissing een belangrijkste stap vooruit is maar had meer verwacht. Berber Verpoest van Counter Balance, een Europese coalitie van ontwikkelings- en milieuorganisaties: ‘Canada en de Verenigde Staten gaan verder door een uitstootnorm van respectievelijk 420 en 440 gram CO2 per kWh in te stellen. Wij pleiten voor een norm van 350 gram: dan komen alleen nog de efficiëntste gascentrales in aanmerking. Met de EIB-norm van 550 gram CO2/kWh komen de meest efficiënte kolencentrales nog steeds in aanmerking voor financiering.’

De EIB houdt bovendien nog een slag om de arm: er kan van de norm worden afgeweken als de energiebevoorrading in het gedrang komt of om redenen van armoedebestrijding en economische ontwikkeling. Dat zijn breed interpreteerbare uitzonderingen.

Voorts bevestigde de EIB dat zij projecten van hernieuwbare energie prioriteit wil blijven geven. De EIB blijft een koele minnaar van kernenergie. Ook opvallend is dat de EIB meer wil investeren in energie-efficiëntie. Voortaan wil de bank tot vijftig procent financieren van de investeringskosten om gebouwen energie-efficiënter te maken.

De EIB verschafte vorig jaar voor vijftig miljard euro aan kredieten. Zo’n tien procent daarvan werd buiten de Europese Unie besteed. Om de economische recessie te lijf te gaan, kenden de lidstaten-aandeelhouders de Europese Investeringsbank een kapitaalsverhoging toe, waardoor het financieringsvolume van de bank een pak hoger kan worden.