Europese luik campagne voor Bevolkingsfonds van start

Nieuws

Europese luik campagne voor Bevolkingsfonds van start

Thalif Deen

07 mei 2003

Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties
zit met een groot gat in zijn budget. De Amerikaanse regering van president
George Bush schrapte 34 miljoen dollar steun omdat ze het fonds ervan
verdenkt actief abortusprogramma’s te steunen. Twee Amerikaanse vrouwen
startten verontwaardigd een campagne om met de steun van burgers en ngo’s
het financiële gat dicht te rijden. Vanavond start in het Résidence Palace
in Brussel het Europese luik van de campagne.

“34 miljoen vrienden van het UNFPA”. Zo heet de campagne ten voordele van
het Bevolkingsfonds van de VN. Jane Roberts, een 61-jarige gepensioneerde
lerares, en Lois Abraham, een 68-jarige advocate doen een beroep op 34
miljoen mensen om elk een dollar te schenken aan het fonds dat wereldwijd
families tracht te sensibiliseren voor gezinsplanning en ook opkomt voor
vrouwenrechten. De teller staat op meer dan één miljoen, voorlopig haast
uitsluitend te danken aan Amerikaanse giften.

Vanavond tussen 19.00 en 21.00 uur wordt het startschot van het Europese
luik van de “34 miljoen vrienden”-campagne gegeven in het Résidence Palace
in Brussel. De campagneleiders en het UNFPA konden rekenen op de
gastvrijheid en de steun van de Europese Commissie om ngo’s en gewone
burgers uit te nodigen op de presentatie. De Amerikaanse actrice Linda Gray
en wellicht de televisiepresentatrice Goedele Liekens zullen als
VN-ambasadrices aanwezig zijn. “Wat er na vanavond gebeurt, hangt af van wat
de ngo’s doen”, zegt Hedi Jemiai, de verbindingsman van het UNFPA in
Brussel. “Dit is een campagne van burgers en verenigingen aan de basis. Wij
zijn natuurlijk heel dankbaar voor het initiatief, maar hebben er niet de
leiding van.”

Roberts en Abraham namen onafhankelijk van elkaar het initiatief iets te
ondernemen voor het UNFPA toen bekend werd dat Washington zijn financiële
steun aan het fonds bevroor. Via e-mail en mond-aan-mond-reclame begonnen ze
fondsen te verzamelen. Ondertussen stortten al 100.000 mensen één dollar of
meer. Het UNFPA en mensenrechtenorganisaties reageren enthousiast.

“Dit bewijst dat de Amerikaanse bevolking het helemaal niet eens is met de
schaamteloze beslissing van de conservatieve regering Bush om de betalingen
aan het UNFPA stop te zetten”, zegt Werner Fornos, de voorzitter van het
Bevolkingsinstituut in Washington. Volgens Fornos probeert het Witte Huis
met de beschuldiging van steun aan abortus zijn eigenlijke doel – verzet
tegen familieplanning – te verdoezelen. “Een onderzoeksteam dat vorig jaar
door Buitenlandse Zaken werd uitgestuurd om de projecten van het UNFPA in
met name China te onderzoeken, kwam tot de bevinding dat het UNFPA niet
betrokken is in programma’s van gedwongen abortus of sterilisatie. Het fonds
weet in tegendeel zelfs abortus te voorkomen”, zegt Fornos.

Het fonds, dat actief is in 140 ontwikkelingslanden, becijferde
dat 34 miljoen dollar wereldwijd twee miljoen ongewenste zwangerschappen,
800.000 abortussen en 4.700 doodgeborenen kunnen vermijden.

Op de internationale VN-Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro
in 1994 werd het licht op groen gezet voor een grootschalig
ontwikkelingsprogramma rond bevolking en gezinsplanning. In de jaren na de
conferentie steeg de internationale hulp voor bevolkingsprogramma’s van 1,3
miljard dollar in 1993 tot 2,6 miljard dollar in 2000. Maar volgens de
laatste cijfers van het UNFPA gaat de trend weer naar beneden. In 2001 zou
de steun 2,3 miljard dollar bedragen. Dat is maar veertig procent van de
doelstelling van 5,7 miljard dollar die op de conferentie van Caïro nog
geformuleerd werd.

Tags