Frans Godts wordt de nieuwe Belgische bestuurder bij de Wereldbank

Nieuws

Frans Godts wordt de nieuwe Belgische bestuurder bij de Wereldbank

Frans Godts wordt de nieuwe Belgische bestuurder bij de Wereldbank
Frans Godts wordt de nieuwe Belgische bestuurder bij de Wereldbank

De Belgische Executive Director bij de Wereldbank is een van de meeste prominente internationale functies waarover ons land beschikt. In stemkracht moet de Belgische stemgroep alleen de Verenigde Staten, Japan en China laten voorgaan. Frans Godts vervangt Gino Alzetta die de functie twaalf jaar bekleedde.

Frans Godts wordt normaal gezien op 10 oktober benoemd tot de nieuwe Belgische Executive Director van België in de bestuursraad van de Wereldbank. Dat is een van de belangrijkste functies die ons land heeft in het stelsel van internationale instellingen. Godts wordt er een van de 25 directors die beslissen over alle harde en zachte leningen van ’s werelds grootste ontwikkelingsinstelling. Godts krijgt dus een belangrijke stem in beslissingen over de besteding van grote sommen ontwikkelingsgeld. Hij zetelt er niet alleen namens België maar namens een zogenaamde stemgroep van landen met Oostenrijk, Turkije, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Luxemburg, Wit-Rusland en Kosovo.  Grote landen zoals de VS, Japan, China of Duitsland vertegenwoordigen alleen zichzelf in de bestuursraad. Wel is het zo dat de Belgische stemgroep 5,27 procent van het stemmentotaal heeft: alleen de VS (15,03 procent), Japan (8,13 procent) en China (5,25 procent) tellen er meer.

Godts leidt al vele jaren de internationale afdeling van het ministerie van Financiën en werkte voordien al op de Inter-Amerikaanse OntwikkelingsBank. Het is de Belgische minister van Financiën, Koen Geens, die de Belgische kandidaat voordraagt, maar dat kan niet gebeuren als de leden van de stemgroep die België leidt, niet achter de kandidatuur staan. Vermits Frans Godts zelf met deze landen een nieuw akkoord van samenwerking heeft onderhandeld, lag zijn figuur goed in de stemgroep. Inlevingsvermogen in de positie van de andere landen en goeie persoonlijke relaties zijn cruciaal voor wie een goede Executive Director van zo’n stemgroep wil worden. Godts vervangt Gino Alzetta die de post al 12 jaar bekleedt.

Opmerkelijk is dat de belangrijke benoeming gebeurt door Koen Geens, een minister in lopende zaken. In België gebeurt dit soort benoemingen ook veeleer achter de schermen. Anders dan dat bijvoorbeeld het geval is in de Verenigde Staten als die een nieuwe Wereldbankbestuurder aanduiden, wordt Godts wellicht niet aan de tand gevoeld over zijn plannen door het parlement. Al zegt Godts daar graag toe bereid te zijn.