G7 wil schuldkwijtschelding armste landen onderzoeken

Nieuws

G7 wil schuldkwijtschelding armste landen onderzoeken

Sanjay Suri

06 februari 2005

De ministers van Financiën van de zeven rijkste industrielanden (G7) hebben gisteren (zaterdag) in Londen besloten om kwijtschelding van schulden voor de armste landen te onderzoeken. Hoewel geen concrete toezeggingen zijn gedaan, is de bereidheid kwijtschelding te overwegen volgens de Britse minister van Financiën Gordon Brown een doorbraak.

In een verklaring die na afloop van de tweedaagse bijeenkomst is uitgegeven, zeggen de ministers dat ze bereid zijn tot een analyse van de situatie in elk land met een zware schuldenlast, gebaseerd op de bereidheid om de multilaterale schulden tot 100 procent te schrappen.

Dat betekent dat instituten zoals de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) de schulden van de 37 HIPC-landen (Heavily Indebted Poor Countries) per geval zullen bekijken, met de intentie kwijtschelding mogelijk te maken. Op de 61 arme landen die niet bij de HIPC horen, is dat beleid niet van toepassing.

Het besluit van de G7-landen (de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan) bevat een belangrijke ‘tenzij’. Het IMF heeft eerdere pogingen om de schuldenlast van de landen te verlichten, gekoppeld aan de inspanningen van die landen tot ‘hervormingen’. De verklaring van zaterdag laat genoeg ruimte om eerdere voorwaarden te handhaven.

Deze verklaring garandeert geen kwijtschelding van schulden, zegt Romilly Greenhill van hulporganisatie Action Aid. We willen graag van de G7 horen wat ze precies bedoelen met een analyse ‘per geval’. Desondanks spreekt uit de verklaring de erkenning dat kwijtschelding van schulden voor sommige landen nodig is, zegt Greenhill. Dat maakt de weg vrij voor nadere afspraken tussen de G7 en donors.

Gezonde, verantwoordelijke en transparante beleidsvorming is de basis voor duurzame economische groei en armoedevermindering, stelt de verklaring. Grotere fiscale transparantie is essentieel en het bestrijden van corruptie moet een prioriteit zijn. Corruptie vormt een aanzienlijke hindernis voor groei, de ontwikkeling van de private sector, investeringen en armoedevermindering.

Tijdens de bijeenkomst werd geen overeenstemming bereikt over de International Finance Facility (IFF), een voorstel van de Britse minister van Financiën Gordon Brown. Via die internationale financieringsfaciliteit wilde hij vijftig miljard dollar aantrekken om de Millenniumdoelstellingen te halen, acht doelen die in essentie gericht zijn op het verminderen van armoede. De IFF zou het mogelijk moeten maken om donorgeld dat in de toekomst beschikbaar wordt gesteld, als onderpand te gebruiken voor leningen op de internationale kapitaalmarkt.

Volgens de verklaring is alleen een werkprogramma overeengekomen met betrekking tot de IFF, andere voorstellen van Frankrijk en Duitsland en de door Amerika opgerichte Millennium Challenge Account. Het werkprogramma moet leiden tot een financieringspakket om de Millenniumdoelstellingen te halen. (JS)