Gent wil klimaatneutraal worden

Nieuws

Gent wil klimaatneutraal worden

Gent wil klimaatneutraal worden
Gent wil klimaatneutraal worden

Steven Vanden Bussche

04 december 2009

De stad Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad worden. Donderdagavond werd een klimaatverbond gesloten tussen afgevaardigden uit de bedrijfswereld, milieubeweging, kennisinstellingen, politiek en zorgsector. Gent is de eerste stad in België met een dergelijk klimaatverbond naar het voorbeeld van Hannover en Rotterdam.

Onder de naam ‘Gent duwt Kopenhagen’ werd vandaag een eerste stap van een  lange weg afgelegd.“In een klimaatverbond willen de partners hun expertise en knowhow samenbrengen en uitwisselen. Het klimaatverbond zal bestaan uit verschillende werkgroepen die per sector de knelpunten in kaart brengen en oplossingen uitwerken.
Elke sector kan zo door overleg een realistische maar ambitieuze doelstelling vastleggen. De bedoeling is om in 2011 te komen tot een nieuw, ambitieus klimaatplan voor Gent dat een roadmap naar klimaatneutraliteit in 2050 voorstelt.
Die aanpak moet toelaten op een innovatieve manier een verregaande onafhankelijkheid van fossiele energiebronnen te bereiken en zo tegelijk een substantiële CO2-reductie te verwezenlijken,” verduidelijkt milieuschepen Tom Balthazar het opzet.

Intentieverklaring

“Omdat niet elke individuele Gentenaar uitgenodigd kon worden,  werd in eerste instantie enkele koepelorganisaties gevraagd om mee te werken. Deze koepels vertegenwoordigen op hun beurt een uitgebreide waaier aan verenigingen, bedrijven en burgers,” klinkt het. 
Unizo, de Bond Beter Leefmilieu, De Confederatie Bouw, Natuurpunt, het ACV, Febiac, het Havenbedrijf, REGent en ORI (de Organisatie van raadgevende ingenieurs, engineering- en consultancybureaus), gaven al hun ja-woord.

Ambitieus

“Als Gent tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn moeten vanaf nu elk jaar 2.300 woningen aangepakt worden. Met 21.000 handelaars en zelfstandigen moeten er vanaf nu jaarlijks 500 klimaatneutraal worden. Uiteraard kan dit niet in één stap en is het voor sommige ondernemingen eenvoudiger dan voor andere, maar het is belangrijk dat alle sectoren op niet vrijblijvende wijze de goede weg inslaan,” aldus Balthazar.

Steden

Steden wereldwijd kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het merendeel van de bevolking woont in steden. Bovendien herbergen zij het grootste deel van industrieën en diensten, met meer dan 75 procent van de uitstoot van broeikasgassen.
Hoewel veel steden kwetsbaar zijn voor de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen, biedt een stedelijke omgeving tegelijk ook de meeste kansen om ‘klimaatarm’ te leven, door bijvoorbeeld een dichtere bebouwing en minder autoverplaatsingen.