Groene technologie alleen mogelijk met zware investeringen

Nieuws

Groene technologie alleen mogelijk met zware investeringen

20 september 2011

Om groene technologieën economisch leefbaar te maken zijn nog zware investeringen nodig. Anders blijft klimaatbescherming deze eeuw te duur. Tot die conclusie komt het Instituut voor Klimaatimpactonderzoek (PIK) in het Duitse Potsdam. Het is voor het eerst dat de economische leefbaarheid op lange termijn werd bestudeerd.

Het Instituut voor Klimaatimpactonderzoek maakte gebruik van een zeer complexe computersimulatie. Die berekende de wisselwerking tussen bedrijven, gezinnen en beleidsmakers en de gevolgen daarvoor gedurende de rest van deze eeuw. De onderzoekers konden zo meerdere scenario’s berekenen.

Als men nu de investeringen in groene energie-alternatieven terugschroeft, dan maken die technologieën later nauwelijks een kans, zeggen de Duitse onderzoekers op basis van de simulatie. Alternatieven zoals windenergie, biomassa en zonne-energie vereisen een zware basisinvestering om later economisch leefbaar te zijn.

Minder geneigd tot vernieuwing

De energiesector is minder geneigd tot vernieuwing dan andere sectoren, zeggen de onderzoekers. Voor de consument ziet het eindproduct, stroom of warmte, er hetzelfde uit, hij gaat daarom niet snel meer betalen voor vernieuwende technologie. Bovendien zijn bedrijven niet zeker welke winsten de nieuwe technologieën op lange termijn gaan opleveren. Energiebedrijven laten daarom graag pioniers eerst de kastanjes uit het vuur halen.

Volgens de onderzoekers is alleen financiering van opkomende technologieën als windenergie, biomassa en zone-energie zinvol voor overheden. Het financieren van reeds ontwikkelde CO2-arme technologieën zoals kernenergie, waterkracht en gas, heeft economisch geen zin, zeggen ze.

Ook via de emissiehandel zou men de broeikasgassen kunnen terugdringen, maar dan ligt de kostprijs hoger, zegt het team. En een hogere kostprijs maakt politieke maatregelen voor klimaatbescherming moeilijker.