Grootouders voor het Klimaat wint Vlaamse cultuurprijs

Nieuws

Burgerbeweging pleit voor ambitieus klimaatbeleid

Grootouders voor het Klimaat wint Vlaamse cultuurprijs

Grootouders voor het Klimaat wint Vlaamse cultuurprijs
Grootouders voor het Klimaat wint Vlaamse cultuurprijs

Wout Renders

11 mei 2022

Op de dag dat het VRT-journaal opende met een item over de aanhoudende droogte, kreeg de burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat een prijs van de Vlaamse overheid. Bezorgd over de toekomst van hun kleinkinderen pleit de beweging voor een ambitieuzer klimaatbeleid.

Grootouders voor het Klimaat in actie voor een ambitieuzer klimaatbeleid.

Han Soete (CC BY-NC-SA 2.0)

Tijdens een liveshow in de Antwerpse Singel heeft burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat de Ultima voor sociaal-culturele volwassenwerking ontvangen. Aan de erkenning hangt een geldprijs van 10.000 euro. Bekende ambassadeurs van de beweging zijn Dirk De Wachter, Brigitte Raskin en Jan Peumans.

De jury lauwerde de professionele organisatie voor haar sterke netwerk en haar intergenerationele samenwerking. ‘Grootouders voor het Klimaat geeft een krachtig signaal dat het klimaatthema niet alleen jongeren aangaat, maar dat het een thema is dat alle generaties aanbelangt’, schrijven de juryleden.

Het initiatief voor de onafhankelijke burgerbeweging ontstond begin 2019 ter ondersteuning van de initiatieven van jongerenbeweging Youth for Climate. De grootouders nemen deel aan de voorbereidingen en logistieke organisatie van hun acties. Zo leveren ze bijvoorbeeld stewards voor de klimaatmarsen.

Ambitieus klimaatbeleid

Grootouders voor het Klimaat ijvert –net als de jongerenafdeling– voor een ambitieus klimaatbeleid op alle niveaus. Dat houdt volgens hen de overgang naar een duurzame economie in met koolstofvrije en hernieuwbare energiebronnen. Daarbij benadrukt de beweging dat toekomstige maatregelen zwakkere en oudere leden van de samenleving en de landen in het Zuiden niet nog kwetsbaarder maken.

Verder wil de beweging concreet meetbare klimaatdoelstellingen per jaar en een stappenplan om die doelen op te volgen en bij te sturen. ‘Ten laatste in 2050 moet ons land CO2-neutraal zijn’, staat te lezen op hun website. In navolging daarvan adviseren ze politici maatregelen te nemen die klimaatwetenschappers promoten.

‘Samen met andere beleidsniveaus schiet de Vlaamse regering schromelijk te kort in haar zorgplicht voor de komende generaties.’

Het viel de jury ook op dat Grootouders voor het Klimaat er ‘in korte tijd in geslaagd is om zichzelf op de kaart te zetten en een volwaardig deel uit te maken van het publieke debat over klimaat.’ Met een wekelijkse nieuwsbrief en actieve sociale media bereikt de organisatie duizenden mensen. Via hun netwerk verspreiden ze nieuws, achtergrond en opinies over de klimaatcrisis. Daarnaast organiseren ze ook activiteiten over het thema.

Door de prominente aanwezigheid online en op sociale media groeide de beweging van grootouders tijdens de coronacrisis. ‘Meer nog’, schrijft de jury, ‘de organisatie greep de coronacrisis aan als reflectiemoment, en pleit ervoor de samenleving na corona op een meer duurzame manier opnieuw op te starten.’

Bijzondere aandacht besteedde het juryrapport ook aan de campagne ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst.’ Daarmee wilde Grootouders voor het Klimaat 55-plussers aanmoedigen om hun spaargeld te investeren in klimaatvriendelijke spaar- en beleggingsproducten.

Opgedragen

‘We zijn uiteraard zeer vereerd door de erkenning’, laat coördinator Koen Platevoet aan MO* weten. ‘Toch willen we deze prijs opdragen aan de brede klimaatbeweging, zowel lokaal als internationaal. In het bijzonder denken we daarbij aan de jongeren die de bal aan het rollen hebben gebracht.’

Bij de prijsuitreiking herhaalde ambassadeur Kathy Lindekens die boodschap: ‘Alle generaties zijn met elkaar verbonden. We ondervinden allemaal de impact van de klimaatcrisis en moeten daarom de jongeren ondersteunen die de klimaatbeweging in gang hebben gezet.’

‘Het doet deugd dat de Vlaamse Gemeenschap ons activisme via deze prijs waardeert’, meldt de vereniging nog. ‘Dat zal ons sterken kritisch en alert te blijven. Samen met andere beleidsniveaus schiet de Vlaamse regering schromelijk te kort in haar zorgplicht voor de komende generaties.’

‘Het prijzengeld gaan we investeren in nieuwe initiatieven en in acties om meer mensen te motiveren’, zegt Platevoet. ‘Ik denk dan aan projecten voor het onderwijs en een jaarlijkse fietstocht met onze leden.’

Tijdens de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen verdeelde het Vlaamse overheidsdepartement Cultuur 140.000 euro over dertien categorieën. Sinds 2017 staan die prijzen bekend als de Ultimas van de Vlaamse cultuur.