Hooggerechtshof houdt strenge kwiknormen van Obama overeind

Nieuws

Hooggerechtshof houdt strenge kwiknormen van Obama overeind

Hooggerechtshof houdt strenge kwiknormen van Obama overeind
Hooggerechtshof houdt strenge kwiknormen van Obama overeind

IPS

07 maart 2016

Het Amerikaanse Hooggerechtshof verwerpt de vraag van twintig staten om strengere kwiknormen voor energiecentrales op te schorten. Dat is een belangrijke opsteker voor president Obama, na een eerdere klap voor diens klimaatplannen.

Een coalitie van twintig Amerikaanse staten had vorige maand een verzoek ingediend bij John Roberts, een van de negen opperrechters, om de nieuwe kwiknormen te blokkeren. Die normen leggen de uitstoot van kwik en andere vervuilende stoffen door energiecentrales aan banden. Het Hooggerechtshof had de kwiknormen vorig jaar al ongrondwettelijk verklaard, waarna het Amerikaanse milieuagentschap EPA ze moest aanpassen.

Ditmaal haalde de coalitie haar slag dus niet thuis: nadat Roberts de argumentatie van het Amerikaanse milieuagentschap EPA had aangehoord, wees de rechter het verzoek snel van de hand. Het EPA voerde onder meer aan dat het blokkeren van de normen de volksgezondheid en het milieu zou schaden en bovendien onzekerheid zou creëren voor de industrie.

Republikeinen

De zaken bij het Hooggerechtshof kaderen in een breder gevecht omtrent de pogingen van de regering-Obama om strengere milieu- en klimaatnormen op te leggen. Omdat het Congres door de Republikeinen wordt gedomineerd, kan Obama geen nieuwe milieuwetten laten goedkeuren. Hij maakt daarom noodgedwongen gebruik van het milieuagentschap EPA om strengere normen af te dwingen.

Maar die aanpak stuit op hevig verzet in het Republikeinse kamp. Vorige maand nog floot het Hooggerechtshof het Clean Power Plan terug, dat de uitstoot van energiecentrales sterk aan banden legt.

Nog niet gedaan

Dat een nieuwe zaak rond de kwiknormen is afgewezen, betekent nog niet het einde voor die strijd. Omdat het afgewezen is door één opperrechter, kan de coalitie een nieuw verzoek indienen bij een andere rechter van het Hooggerechtshof, tot een meerderheid van de rechters het heeft afgewezen.

Toch is de kans klein dat het verzoek opnieuw wordt ingediend: zelfs als het wordt aangenomen, zou de behandeling ten gronde zonder de steun van opperrechter Roberts waarschijnlijk niet in het voordeel van de coalitie uitdraaien.