'Humanitaire nood is exponentieel gegroeid'

Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er nooit zoveel ontheemden in de wereld als nu: meer dan 60 miljoen. ‘De humanitaire nood in de wereld is exponentieel gegroeid’, zegt Stephen O’Brien, VN-ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken, aan de vooravond van de Humanitaire Wereldtop in Istanboel.

  • United Nations Photo (CC BY-NC-ND 2.0) Stephen O'Brien, VN-ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken: 'De humanitaire nood in de wereld is exponentieel gegroeid' United Nations Photo (CC BY-NC-ND 2.0)

Naar verwachting zo’n zesduizend afgevaardigden zullen op 23 en 24 mei de top bijwonen. Zij buigen zich over oplossingen voor deze grote humanitaire uitdaging. O’Brien, sinds maart ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken, zegt dat 125 miljoen mensen in de wereld hulp nodig hebben.

Volgens de noodhulpcoördinator is het landschap van humanitaire actie in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. ‘We zijn collectief niet in staat geweest om de ontwikkelingen bij te benen en een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen.’

O’Brien zegt dat er niet één humanitaire crisis is, maar dat er diverse crisissen tegelijkertijd plaatsvinden. Van de crisis in Syrië en omliggende landen tot de impact van El Nino, waar momenteel 60 miljoen mensen in de wereld mee kampen. De humanitaire nood is exponentieel gegroeid, terwijl de beschikbare middelen om die nood te lenigen niet zijn meegegroeid.

Solidariteit

‘We zijn collectief niet in staat geweest om de ontwikkelingen bij te benen en een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen.’

O’Brien wil aan de vooravond van de Humanitaire Wereldtop niet speculeren over de uitkomsten, maar hij noemt de top wel een unieke gelegenheid om handen en voeten te geven aan de roep om verandering na drie jaar van gesprekken met de betrokken partijen. De top zou ook een boodschap van solidariteit moeten vormen en steun opleveren voor de miljoenen mensen die hulp nodig hebben om te overleven.

‘We verwachten commitment en actie van wereldleiders als het gaat om preventie en het verzachten van de gevolgen van conflicten, natuurrampen en ontheemding, en vooruitgang te boeken als het gaat om tijdige en adequate financiering voor humanitair werk’, zegt hij.

Klimaatvluchtelingen

Een groeiend probleem is de klimaatverandering en de komst van klimaatvluchtelingen. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie (Unhcr) zullen nu al schaarse natuurlijke goederen zoals water steeds schaarser worden. Gewassen en vee zullen in de toekomst op bepaalde plaatsen niet kunnen overleven als het te warm en droog, of te nat en koud wordt. Het bieden van voedselzekerheid wordt daarmee een nog grotere uitdaging.

Uit recente rapporten van de Unhcr blijkt dat 22 miljoen mensen in 2013 ontheemd raakten door natuurgeweld. Net als in voorgaande jaren werd Azië het hardst getroffen. Dit zijn echter cijfers uit 2013, en veel wijst er volgens de VN op dat de aantallen alleen maar zijn toegenomen.

‘De top is een lanceerplatform op het hoogste niveau: maar wat nog belangrijker is, is het commitment om plannen in realiteit te vertalen.’

Op de vraag hoeveel klimaatvluchtelingen we in de nabije toekomst kunnen verwachten, zegt O’Brien dat hij daar niet over wil speculeren. ‘In het rapport One Humanity: Shared Responsibility wijst secretaris-generaal Ban Ki-moon op de toegenomen risico’s door klimaatverandering. Zoals eerdere gevallen hebben laten zien, is elke crisis verschillend, onvoorspelbaar en context-gebonden, en kan hij ontheemding en migratie in gang zetten. We kunnen echter niet speculeren of schattingen doen over een hypothetisch scenario.’

Korte termijn

Op vraag of er in Istanboel voldoende politieke wil zal zijn om de humanitaire crises in de wereld het hoofd te bieden, zegt O’Brien dat het belangrijkste doel van de top is om die politieke wil nieuw leven in te blazen. ‘De top is een lanceerplatform op het hoogste niveau: maar wat nog belangrijker is, is het commitment om plannen in realiteit te vertalen.’

Hij wijst erop dat financiering van humanitaire hulp momenteel vaak gebaseerd is op donaties die gericht zijn op de korte termijn, zelfs als een crisis jaren duurt. ‘Dit kan resulteren in fragmentatie tussen alle actoren, en in het bijzonder kan het humanitaire organisaties en ontwikkelingsorganisaties aanmoedigen om zonder overleg met anderen te opereren.’

Onsamenhangende en niet-flexibele financiële structuren, die niet onpartijdig zijn en niet gebaseerd zijn op risico-analyse, zijn schadelijk voor het bereiken van langetermijnresultaten, zegt hij. ‘In de eerste plaats moet er uiteraard meer geïnvesteerd worden in humanitaire steun. Maar het doel is ook om alle betrokken partijen zo ver te krijgen dat ze collectieve uitkomsten financieren in plaats van individuele projecten. Dat zou bovendien moeten gebeuren op een flexibele, snelle en voorspelbare manier, over een periode van verschillende jaren. Pas dan is het mogelijk op een duurzame manier naar een gezamenlijke uitkomst toe te werken.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2793   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.