India en China zijn hotspots van antibiotica-resistentie

Nieuws

Aantal probleemgebieden breidt uit

India en China zijn hotspots van antibiotica-resistentie

India en China zijn hotspots van antibiotica-resistentie
India en China zijn hotspots van antibiotica-resistentie

IPS

27 september 2019

China en India zijn hotspots van antibiotica-resistentie. Het aantal probleemgebieden breidt zich ook uit in andere ontwikkelingslanden, staat in een internationale studie.

Matt Ming (CC BY 2.0)

Volgens de internationale studie heeft de groei van vleesconsumptie in lage en middeninkomenslanden bijgedragen aan de groeiende resistentie in die gebieden.

Matt Ming (CC BY 2.0)

China en India moeten onmiddellijk actie ondernemen om het gebruik van antibiotica bij vee terug te dringen, zeggen de auteurs van de studie over antimicrobiële resistentie (AMR). Daardoor moet toenemende resistentie voor antibiotica die essentieel zijn voor menselijk gebruik, voorkomen worden.

De hotspots zijn het noordoosten van India en het noordoosten van China. Ook het noorden van Pakistan, Iran, Oost-Turkije, Mexico-Stad, Johannesburg en in de delta’s van de Nijl en de Rode Rivier in Vietnam worden genoemd.

Het aantal probleemgebieden breidt zich echter uit. De onderzoekers noemen resistentie een opkomend probleem in Kenia, Marokko, Uruguay, het zuiden van Brazilië, Centraal-India, en het zuiden van China.

Europa

Door toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica worden behandelingen ineffectief, blijven infecties bestaan en kunnen ze zich verspreiden naar andere dieren en mensen.

Van alle wereldwijd verkochte anti-microbiële middelen wordt 73 procent gebruikt voor vee en pluimvee dat bedoeld is voor consumptie. Hoewel in Europa wordt ingezet op vermindering van het gebruik van deze middelen, is hier in andere delen van de wereld minder aandacht voor.

In België nam het totale antibioticagebruik bij dieren tussen 2011 en eind 2017 af met 25,9 procent. Het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica (zoals vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie), daalde in dezelfde periode met 84 procent volgens cijfers van Amcra.

De WHO definieert AMR als de mogelijkheid van ziekmakende micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten om zichzelf te verdedigen tegen antimicrobiële medicijnen. Als gevolg daarvan worden behandelingen ineffectief, blijven infecties bestaan en kunnen ze zich verspreiden naar andere dieren en mensen.

Vleesconsumptie

Volgens de studie heeft de groei van vleesconsumptie in lage en middeninkomenslanden bijgedragen aan de groeiende resistentie in die gebieden. De intensieve veehouderij maakt daar veel gebruik van antibiotica om de productiviteit en gezondheid van dieren op peil te houden.

In de afgelopen twintig jaar vlakte de vleesconsumptie af in rijke landen. In ontwikkelingslanden groeide hij echter. In Azië met 68 procent, in Afrika met 64 procent en in Zuid-Amerika met 40 procent. Azië telt 56 procent van de wereldwijde varkenspopulatie en 54 procent van alle kippen.

Colistine

India heeft onlangs het gebruik van colistine, een door de WHO gereserveerd antibioticum, verboden in de pluimveehouderij en veeteelt. Maar dat is volgens de onderzoekers slechts een begin. Ze pleiten voor voorlichting aan boeren over het fokken van vee zonder antibiotica, zodat ze het gebruik ervan kunnen uitfaseren.