Internationale vakbond IVV start dialoog met Chinese eenheidsvakbond

Nieuws

Internationale vakbond IVV start dialoog met Chinese eenheidsvakbond

Internationale vakbond IVV start dialoog met Chinese eenheidsvakbond
Internationale vakbond IVV start dialoog met Chinese eenheidsvakbond

De secretaris-generaal van het IVV, Guy Ryder, kreeg op 14 december 2007 het mandaat om een dialoog aan te gaan met de Chinese eenheidsvakbond. Als die dialoog positief verloopt, kunnen arbeidskwesties in China en in Chinese bedrijven meer het voorwerp worden van internationale samenwerking tussen vakbonden.

Lange tijd werd de Chinese eenheidsvakbond ACFTU (All China Federation of Trade Unions) met de rug aangekeken door de Westerse vakbonden en door de internationale vakbondsorganisaties. De banden tussen die eenheidsvakbond en de politiek – lees: de communistische partij van China – werden er geïnterpreteerd als een bewijs dat de ACFTU geen vrije vakbond is en dus ook geen echt vakbondswerk kan verrichten.
Daar komt nu voorzichtig enige verandering in. Het Internationaal Vakverbond met meer dan 150 miljoen leden veruit ’s werelds grootste vakbondskoepel, heeft op 14 december jl. in Washington beslist een dialoog aan te gaan met de Chinese eenheidsvakbond zonder daarbij de eigenheid van het IVV te loochenen. De Poolse vakbond Solidarnosc, het Nederlandse FNV en de vakbonden in Hong Kong waren tegen die beslissing gekant. Ook de Amerikaanse vakbond AFL-CIO was niet bijster enthousiast maar liet de tekst uiteindelijk passeren. De Belgische vakbonden ABVV en ACV steunen de beslissing.
De mondialisering en het toenemend belang van China daarin verklaart mee deze beslissing: omdat het IVV in China geen voet aan de grond heeft, blijft een groeiend deel van de wereldeconomie ook totaal buiten de invloedssfeer van het IVV. Bovendien is er de vaststelling dat de ACFTU op het terrein soms een positieve rol speelt. De ACFTU is geen monolitisch blok en er ontstonden de voorbije jaren nogal wat krachten die willen dat de bond zich aanpast aan de nieuwe socio-economische omgeving in China waar private ondernemingen steeds belangrijker worden en waar de miljoenen migranten-arbeiders vaak een uiterst zwakke positie hebben.
Een militantere opstelling van de eenheidsvakbond past ook in het discours van de Chinese regering die al enkele jaren pleit voor een harmonieuze samenleving met bijvoorbeeld minder ongelijkheid tussen arbeiders en patroons. Een voorbeeldje maakt dat duidelijk. Onlangs wilde de Chinese telecommultinational Huawei die de 3G-modem maakt voor Proximus, 7000 werknemers ontslaan, en dan weer aanwerven, om zo te voorkomen dat ze aan tien jaar anciënniteit zouden komen.
Door de vorig jaar goedgekeurde nieuwe arbeidswet krijgen werknemers met 10 jaar anciënniteit immers recht op een opzegtermijn-en vergoeding. De ACFTU heeft onmiddellijk op dat ontslag gereageerd en het ontslag is weer ingetrokken. Sommigen zien dat als het bewijs van de politieke connecties van de ACFTU, anderen stellen zich pragmatischer op en kijken vooral naar de resultaten voor de werknemers. Indien het IVV er op een of andere manier zou in slagen om samen te werken met het ACFTU kan dit op termijn de verhoudingen tussen arbeid en kapitaal op wereldniveau beïnvloeden.