Inwoners en bos van grootste bosreservaat Centraal-Amerika bedreigd

Meer dan 30.000 leden van de inheemse Mayagna-gemeenschap in Nicaragua dreigen te verdwijnen, net als het regenwoud waar ze wonen, als de staat niet snel actie onderneemt. De Mayagna wonen in het Biosfeerreservaat van Bosawas, het grootste bosreservaat in Centraal-Amerika en het derde grootste ter wereld.

  • CC Joe Townsend Het Biosfeerreservaat van Bosawas CC Joe Townsend

In mei reisde Arisio Genaro, leider van het Mayagna-volk, meer dan 300 kilometer vanuit zijn gemeenschap aan de rand van het reservaat naar de hoofdstad Managua. Zijn doel: aanklagen dat de streek waar zijn volk gedurende eeuwen heeft gewoond, ingepalmd en vernietigd wordt door kolonisten afkomstig van de Stille Oceaankust en het centrum van het land.

Begin juni keerde Genaro terug naar de hoofdstad, om er deel te nemen aan verschillende academische activiteiten en zo het milieubewustzijn onder universiteitsstudenten te vergroten.

Genaro vertelde hen hoe het voorouderlijk territorium van zijn gemeenschap vernield wordt door boeren die het landbouwgebied willen uitbreiden, en daarom het beschermde gebied van 21.000 vierkante kilometer binnendringen.

Internationaal reservaat

In 1987, vertelt Genaro, telde de kern van het huidige Biosfeerreservaat een oppervlakte ongerept bos van meer dan een miljoen hectare, en een geschatte bevolking van minder dan 7.000 inheemsen.

Toen het gebied in 1997 erkend werd als Werelderfgoed en Biosfeerreservaat door de Unesco, strekte het reservaat zich al uit over meer dan twee miljoen hectaren tropisch regenwoud, inclusief bufferzone.

Volgens cijfers van Genaro waren de inheemsen in 2010 al met 25.000, terwijl het junglegebied was afgenomen tot zo’n 800.000 hectare. Het aantal niet-inheemse kolonisten in het reservaat zou toegenomen zijn van naar schatting 5.000 in 1990 tot meer dan 40.000 in 2013.

“Ze steken alles in brand om gewassen te kunnen planten”, vertelt Genaro. “Ze kappen bossen om vee te hoeden, hakken grote bomen om het hout te verkopen, schieten de dieren dood en leggen de rivieren droog om wegen aan te leggen”.

Landrechten

De klachten van de inheemse gemeenschap bereikten ook internationale mensenrechtenorganisaties. Het Nicaraguaanse Human Rights Centre diende een klacht in bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Vilma Núñez, directeur van het Human Rights Centre, zegt dat ze de situatie van het Mayagna-volk aankaartte tijdens de Algemene Vergadering van de OAS begin juni in de Paraguyaanse hoofdstad Asunción.

“De staat en de regering moeten het recht garanderen van de Mayagna en alle inheemse volkeren in dit land om op hun eigen gronden te leven, en hen beschermen tegen uitsterving”, aldus Núñez.

Aan het huidige ritme van ontbossing zou het bos in Bosawas binnen 24 jaar verloren kunnen zijn, en de bufferzone rond het reservaat binnen 13 jaar. Dat blijkt uit een studie (2012) van het Duitse ontwikkelingsagentschap GIZ, de Nationale Unie van Landbouw- en Veeproducenten in Nicaragua (UNAG), de Europese Unie en Oxfam.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift