Kinderarbeid en sekstoerisme verstoren idylle Stille Zuidzee

Nieuws

Kinderarbeid en sekstoerisme verstoren idylle Stille Zuidzee

Shailendra Singh

19 juni 2008

Achter de witte stranden met wuivende palmen op de eilanden in de Stille Zuidzee gaat ook een andere werkelijkheid schuil: kinderarbeid en seksuele uitbuiting. De groeiende armoede verergert die problemen.

Betrouwbare cijfers over kinderarbeid zijn er niet, alleen ruwe schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Die cijfers suggereren dat ongeveer 19 procent van de werkende bevolking op Papoea-Nieuw-Guinea bestaat uit kinderen. Op de Salomonseilanden zou dat 14 procent zijn.
Die cijfers kunnen nog stijgen. In een recent rapport van de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) wordt voorspeld dat door de hoge olie- en voedselprijzen zo’n 50.000 mensen extra (5 procent van de bevolking van de Stille Zuidzee) in armoede zullen belanden.
Volgens econoom en oud-minister Ganesh Chand van Fiji, neemt de kinderarbeid in de regio toe als gevolg van sociale problemen die worden veroorzaakt door armoede. Onderwijs is op Fiji niet gratis en de stijgende kosten van het levensonderhoud leiden ertoe dat ouders hun kinderen van school halen om te werken.
Kinderen vallen in de Zuidelijke Pacific ook ten prooi aan sekstoerisme. Op Fiji, Kiribati, Papoea-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden en Vanuatu is sprake van kinderprostitutie, kinderpornografie, kindersekstoerisme en kinderhandel, blijkt uit informatie die het VN-Kinderfonds Unicef in 2004 en 2005 verzamelde. Kinderen in de regio lopen volgens Unicef een “hoog risico” om door familie of vrienden in geldnood verkocht te worden voor seks.

Straatkinderen

Tijdens een recente workshop over armoede in de Pacific stelden deskundigen dat in Port Moresby, de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea, en Lae, de tweede stad in het land, de kinderprostitutie is toegenomen als gevolg van sociale en economische problemen. Uit onderzoekscijfers bleek dat op sommige plaatsen een derde van de prostituees bestaat uit kinderen in de leeftijd van dertien tot negentien jaar oud. Er werden zelfs kinderen van elf jaar oud aangetroffen.
Ook op de Salomonseilanden zou het aantal straatkinderen dat zich prostitueert zijn toegenomen. In Honiara werken meer dan honderd meisjes jonger dan vijftien jaar in de prostitutie, stelden de onderzoekers. Zij spraken daarnaast met dertig jongens jonger dan vijftien jaar die in Honiara in de prostitutie werken.
Een rapport van de Fiji Women’s Rights Movement en het Fiji Women’s Crisis Centre, wijst erop dat op dat eiland veel meisjes betrokken zijn bij kinderarbeid, inclusief werk in de seksindustrie.
Gabriela Koehler Raue, hoofd van de Sociale Sectie van de Europese Commissie voor de Pacific, kondigde onlangs een bijdrage van 1,3 miljoen euro aan voor onderwijs op Fiji. Daarbij wordt samengewerkt met TACKLE (Tackling Child Labour Through Education), een project gericht op het bestrijden van kinderarbeid in elf landen in Afrika, de Caraïben en de Pacific. Fiji en Papoea-Nieuw-Guinea zijn de twee eilanden in de Pacific die onder TACKLE vallen. Het project wordt in de komende 48 maanden uitgevoerd door de ILO, nationale autoriteiten, maatschappelijke organisaties en sociale partners.

Vicieuze cirkel

De strijd tegen kinderarbeid is in feite een strijd voor goed onderwijs, zegt Werner Blenk, ILO-directeur voor de Pacific. “Als kinderen naar school gaan en diploma’s halen, krijgen ze kansen op de arbeidsmarkt en kunnen ze een gezond leven leiden.”
De ILO schat dat wereldwijd 246 miljoen kinderen tussen vijf en zeventien jaar oud werken. Bij meer dan twee derde daarvan (180 miljoen) gaat het om de ergste vormen van kinderarbeid. Veelal is er sprake van een vicieuze cirkel, zegt Blenk. “Armoede veroorzaakt kinderarbeid. Werkende kinderen raken psychisch en lichamelijk uitgeput voordat ze volwassen zijn. Hoe kunnen ze dan nog bijdragen aan nationale welvaart en productiviteit? Het doorbreken van de ze vicieuze cirkel is de belangrijkste uitdaging.”