Kinderen eerste slachtoffer van zware milieuerfenis

Nieuws

Kinderen eerste slachtoffer van zware milieuerfenis

Gustavo Capdevila

07 april 2003

De verpesting van het milieu is één van de ergste
bedreigingen voor de gezondheid van kinderen, vooral in
ontwikkelingslanden. Het probleem is tot hiertoe grotendeels over het hoofd
gezien, maar er is vrij makkelijk iets aan te doen. Dat is de boodschap die
de Wereldgezondheidsorgansiatie (WGO) vandaag (maandag), op
Wereldgezondheidsdag, onder de aandacht wil brengen.

Meer dan vijf miljoen kinderen jonger dan veertien sterven elk jaar door
ziekten die hun oorsprong vinden in de omgeving waarin ze leven, leren en
spelen, aldus de WGO. Kinderen zijn extra kwetsbaar voor vervuiling en
vergiftiging omdat ze groeien en in verhouding tot hun gewicht meer
voedsel, lucht en water binnenkrijgen dan volwassenen.

Wereldwijd vindt meer dan een derde van alle ziekten hun oorsprong in het
milieu, stelt de organisatie. Het gaat om diarree, malaria en andere
ziekten die door bacteriën of virussen overgedragen worden, maar ook om
acute luchtwegontstekingen en allerlei ongevallen. Vooral in
ontwikkelingslanden komt de dood langs sluipwegen: via onveilig drinkwater
en de soms onvoorstelbare luchtverontreiniging en als gevolg van
ontoereikende sanitaire voorzieningen, een slechte voedselhygiëne, slechte
huisvesting en ontoereikende afvalverwerking. Verder zijn er moderne
gevaren die de wereldwijde industrialisering met zich meebrengt, zoals het
onveilig gebruik van gevaarlijke chemicaliën, de ontoereikende verwerking
van giftige afvalstoffen en andere omgevingsrisico’s, lawaai en industriële
vervuiling. De WGO vestigt ook de aandacht op het gebruik van gevaarlijke
stoffen in speelgoed en in huishoudelijke producten. De meest recente
generatie van bedreigingen voor de menselijke gezondheid omvatten
klimaatverandering, de afname van de ozonlaag en het opduiken van nieuwe
ziekten.

Ziekten die verband houden met milieuvervuiling veroorzaken enorme kosten.
Het totale bruto binnenlands product van Afrika zou waarschijnlijk ongeveer
100 miljard dollar hoger liggen als malaria tien jaar geleden succesvol
bestreden was, berekende de WGO. In de geïndustrialiseerde landen zou de
blootstelling van de bevolking aan giftige stoffen jaarlijks 300 miljard
dollar kosten.

De WGO eindigt met een optimistische noot. Milieuziekten zijn te voorkomen.
De WGO lanceert alvast een ‘Healthy Environments for Children Initiative’,
een oproep aan overheden en niet-gouvernementele groepen om milieuproblemen
te voorkomen of aan te pakken.