Kinderen slachtoffer van conflict

Nieuws

Kinderen slachtoffer van conflict

Sarah Cools

20 april 2011

De aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben een negatieve invloed op de kinderen. Volgens UNESCO beroven de conflicten 28 miljoen kinderen van een toekomst. Ook UNICEF uitte in een mededeling haar bezorgdheid om de situatie.

‘Wij maken ons grote zorgen om de situatie van kinderen in conflictgebieden’, meldde Anthony Lake, uitvoerend directeur van de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (UNICEF), woensdag 20 april, in een mededeling. ‘Dat gewapende groepen burgers als doelwitten zien, blijven we veroordelen. We roepen ook alle betrokken partijen op om humanitaire hulp in de gebieden toe te laten, zeker daar waar kinderen getroffen worden.’

UNICEF wijst in haar mededing op de jonge slachtoffers die al vielen tijdens de gewapende conflicten. In Libië eistten de gevechten al meerdere kinderlevens. In Misrata alleen kwamen al minstens twintig kinderen om het leven, velen geraakten gewond. Aan de basisbehoeften van kinderen in Libië wordt vaak niet voldaan. Sinds februari stierven in Jemen 26 kinderen, zegt UNICEF. 800 kinderen geraakten er gewond. Ook in Syrië, Bahrein, Israël en Palestina worden kinderen het slachtoffer van geweld.

Onderwijs vermijdt conflicten

De Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van de Verenigde Naties (UNESCO) kaartte het probleem al aan in maart. Toen publiceerde de organisatie het rapport ‘De verborgen crisis: gewapend conflict en onderwijs’. In het rapport kwam de kwetbare positie van kinderen in gewapende conflicten naar boven. Ze worden blootgesteld aan verkrachting en ander sexueel geweld en hun scholen zijn vaak een doelwit van geweld. Sommige scholen sluitten door het geweld, andere worden vernietigd, een deel is te gevaarlijk om te bereiken. Kinderen worden ook soms thuisgehouden. Vooral meisjes blijven thuis uit vrees voor seksueel geweld en verkrachting, een steeds vaker gebruikt oorlogsmiddel.

De gebrekkige opleidingen zijn volgens het rapport olie op het vuur van de conflicten. In veel van de conflictgebieden is zestig procent van de bevolking jonger dan 25. Onderwijs krijgen ze meestal niet. Zo komen ze terecht in een spiraal van werkloosheid en armoede, factoren die vaak bijdragen tot conflicten. Kinderen die wel naar school gaan, verlaten de schoolbanken vaak als voorstanders van de oorlog. Propaganda in scholen wakkert de onverdraagzaamheid aan. Ook draagt het huidige onderwijssysteem niet bij tot vrede, omdat het moet opgenomen worden in bredere strategieën. Daarin is samenwerking belangrijk, maar ook geld om de nieuwe plannen uit te werken.