Kleine vissers willen kustwateren voor zich alleen

Nieuws

Kleine vissers willen kustwateren voor zich alleen

Kleine vissers willen kustwateren voor zich alleen
Kleine vissers willen kustwateren voor zich alleen

Edgardo Ayala

05 januari 2011

Voor de derde keer in tien jaar tijd proberen kleine vissers in El Salvador een wet af te dwingen die grote garnalenvissers vijf mijl van de kust zou weghouden. Het gaat om de belangen van 30.000 traditionele vissers tegen een twintigtal grote reders die in het verleden altijd de bovenhand kregen.

De sleepnetten die de 35 schepen van de grote garnalenvissers gebruiken, halen veel andere soorten boven en vissen ook veel garnalen weg die zich nog niet hebben kunnen voortplanten, zeggen de kleine vissers. Daardoor lopen de vangsten terug en wordt het milieu in de kustwateren steeds armer.

De cijfers lijken dat te bewijzen. In 2003 voerde El Salvador nog voor 10,8 miljoen dollar (8,1 miljoen euro) garnalen uit, maar in 2007 werd met de export van garnalen nog maar 800.000 dollar (600.000 euro) verdiend. Het leeuwendeel van de garnalen die nu voor de Salvadoraanse kust worden gevangen, wordt in eigen land verkocht. Er circuleren sterk uiteenlopende cijfers over hoe groot het aandeel is van de grote garnalenvissers in de totale vangst.

Meerderheid

Fecopaz en Facopades, twee verenigingen van kleine vissers, konden volksvertegenwoordigers van de regeringspartij Frente Farabundo Martí overtuigen een wetsvoorstel in te dienen dat de kustwateren alleen voor traditionele vissers voorbehoudt. Dat voorstel wordt deze maand besproken in de commissie Milieu van het Salvadoraanse parlement.

“We willen dat de wetgever aan de meerderheid van traditionele vissers denkt, en geen wet maakt voor een minderheid van industriële vissers”, zegt Norberto Moreno, de voorzitter van Acoppsemdi, een koepel van visserscoöperaties.

Het gebruik van sleepnetten, de vangstmethode van de grote vissers, is sinds 2001 al verboden in een aantal zeereservaten langs de kust. De traditionele vissers willen dat verbod uitbreiden tot de hele kust.

Bijvangst

De industriële garnalenvissers voeren aan dat 90 procent van hun bijvangst – vooral vissen, inktvissen en schelpdieren – ook goed gebruikt wordt. Die zeedieren gaan naar bijna 14.000 traditionele vissers die af en toe meewerken met de grote schepen, en bereiken via hen de plaatselijke markt.

Volgens Baldemar Arnecke, de voorzitter van de Salvadoraanse Kamer van Visserij en Aquacultuur (Campac), zou een volledig vangstverbod voor grote vissers in de kustwateren zware economische gevolgen hebben. De maatregel zou niet alleen vierduizend mensen bedreigen die direct voor de grote vissers werken en tweeduizend arbeiders in de fabriekjes waar de vangst verwerkt wordt, maar ook de 14.000 kleine vissers die samenwerken met de industriële vissers. En zelfs de 25.000 traditionele vissers zouden het moeilijker krijgen omdat ze niet meer zo makkelijk aan gratis lokaas kunnen komen.

De grote reders wijzen ook naar landen die al exclusieve zones hebben afgebakend voor kleine vissers, en die toch nog met overbevissing kampen. Dat is onder meer het geval in Chili.

Arnecke pleit voor een exclusieve zone van één zeemijl uit de kust voor de traditionele vissers. Garnalen komen tot drie mijl van de kust voor.