Klimaattop in Bangkok

Nieuws

Klimaattop in Bangkok

Rien Vandermeersch

30 april 2007

Honderden klimaatwetenschappers en diplomaten komen deze week in de Thaise hoofdstad Bangkok bijeen. Ze willen overheden warm maken acties te ondernemen tegen de klimaatverandering. Het kostenplaatje van een degelijk klimaatplan en vooral wie daarvoor moet opdraaien, worden volgens deelnemers de hoofdpunten.

De klimaattop wordt ondersteund door het United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Een weeklang zullen wetenschappers beleidsmaatregelen uitwerken over hoe regeringen de gevolgen van het broeikaseffect kunnen voorkomen.

Zorgen voor morgen

In twee voorgaande rapporten van het IPCC stond te lezen dat we op dit tempo afstevenen op een temperatuurstijging tot 6 graden Celsius tegen 2100. Tot 2 miljard mensen dreigen met waterschaarste te kampen tegen 2050 en 20 tot 30% van de diersoorten zullen met uitsterven bedreigd worden.
Volgens de ontwerptekst van het derde rapport, die deze week zal aangepast worden door aanmerkingen van talloze overheden, kan de uitstoot sterk verminderen door meer gebruik te maken van energie-efficiënte technologieën. Deze nieuwe technieken, zoals wind- en zonne-energie, zijn al lange tijd voorhanden. Als de regeringen over de hele de wereld ervoor zouden kiezen om ze ook effectief en massaal te gebruiken, kan de temperatuurstijging afgezwakt worden tot 2 graden.

Ook ontwikkelingslanden

De klimaattop wil zowel ontwikkelingslanden als rijke landen een platform bieden om hun mening over het mondiale probleem te uiten. De klimaatwetenschappers zullen zeker aandacht vragen voor de gevolgen van China’s enorme groei, waardoor de Aziatische draak wellicht nog dit jaar meer vervuiling zal produceren dan de Verenigde Staten.
De Chinese overheid verwerpt internationale uitstootbeperkingen. Volgens de Chinese leiders ligt de oorzaak van het broeikasefect bij de rijke landen. Het lijkt China niet meer dan rechtvaardig dat ontwikkelingslanden de kans krijgen om op te klimmen tot het welvaartniveau van de westerse landen, zonder dat het beperkende uitstootrechten opgelegd krijgt.

Goede wil

Toch maakte de Chinese delegatie een goede indruk in de aanloop naar de klimaattop. Het land verbindt zich ertoe om tegen 2010 de energie-efficiëntie tot 20% op te drijven. Dat zou een grote bijdrage betekenen voor de mondiale strijd tegen klimaatswijziging.
Het uiteindelijke Bangkok-rapport wordt eind deze week verwacht. Daarin zullen concrete alternatieven staan om de gevolgen van broeikasgassen te verzachten. Het is uiteindelijk aan de regeringen om die voorstellen te realiseren.