Landen komen biodiversiteitsbeloften niet na

Nieuws

Landen komen biodiversiteitsbeloften niet na

10 oktober 2012

Van de 193 landen die twee jaar geleden afspraken maakten over de strijd tegen de biodiversiteit, hebben er amper 14 al concrete maatregelen genomen, zegt het Wereldnatuurfonds.

Meer dan 190 landen komen volgende week samen in het Indiase Hyderabad om er te praten over de implementatie van de Conventie rond Biologische Diversiteit (CBD), een wettelijk bindend verdrag rond het duurzame beheer van de natuurlijke rijkdommen op aarde.

Twee jaar geleden spraken de regeringen in het Japanse Nagoya af om het verdere uitsterven van diersoorten tegen te gaan en de teloorgang van de meest waardevolle ecosystemen op aarde te stoppen.

Maar sinds dat historische akkoord is er bijzonder weinig gebeurd, zegt het Wereldnatuurfonds (WWF). De landen zijn hun beloften en engagementen niet nagekomen. De milieuvereniging roept de delegaties in Hyderabad daarom op om dringend werk te maken van de afgesproken doelstellingen.

Teloorgang stoppen

“Wat er in Nagoya is afgesproken, heeft het potentieel om het dramatische verlies van biodiversiteit over de hele wereld tegen te houden en de voornaamste drijfveren van de vernieling aan te pakken”, zegt Lasse Gustavsson van het Wereldnatuurfonds. “Maar nu moeten de regeringen bewijzen dat Nagoya meer was dan een platform voor loze beloften. Ze moeten echte stappen nemen om de doelstellingen en engagementen die ze afgesproken hebben, na te komen.”

Dat in 2010 overeenstemming is bereikt over de doelstellingen, toont aan dat de landen de wil hebben om samen de planeet te beschermen, zegt Gustavsson. Nu moeten ze ook met de middelen op de proppen komen om die woorden in daden om te zetten.

Met 91 procent heeft de overgrote meerderheid van de landen die aangesloten zijn bij de CBD strategieën en plannen ontwikkeld om hun natuur en biodiversiteit te beschermen. Maar amper veertien landen hebben die plannen aangepast aan de akkoorden die in Nagoya gesloten zijn, en nog minder landen hebben maatregelen genomen om de diensten die de natuur biedt in hun ontwikkelingsplannen op te nemen.

Schuld voor natuur

Toch ziet het WWF ook enkele lichtpuntjes. Indonesië bijvoorbeeld heeft een “schuld-voor-natuur”-akkoord afgesloten met de VS voor in totaal 28,5 miljoen dollar. In Guyana is een fonds opgericht om beschermde gebieden te creëren. En de Europese landen hebben afgesproken de CBD-doelstellingen in te schrijven in het beleid van de EU. Daarmee kan het verlies van biodiversiteit gehalveerd worden tegen 2020, zegt het WWF.

“De overheden kunnen het alleen maar ernstig menen met de doelstellingen als ze bereid zijn erin te investeren”, zegt Rolf Hogan, beleidscoördinator Biodiversiteit bij het WWF. “Rijke landen moeten daarvoor arme landen helpen en alle landen moeten hun budget verruimen. Het milieu is een voorwaarde voor ons bestaan op aarde, en de regeringen moeten erin investeren als ze het ernstig menen met onze toekomst. De bescherming van de biodiversiteit en natuur is een investering in de toekomst.”