Lidmaatschap van Bosnië heikel punt op Navo-ontmoeting

Nieuws

Lidmaatschap van Bosnië heikel punt op Navo-ontmoeting

Op 3 en 4 december buigen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Navo-lidstaten zich in Brussel over Afghanistan en de verdere uitbreiding van het bondgenootschap. De ontmoeting is meteen de vuurdoop voor kersvers Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V).

Vooraleer de ministers op 3 december aanschuiven voor het diner, zitten ze achtereenvolgens samen met vertegenwoordigers van Oekraïne en Georgië. Beide landen hopen op termijn lid te worden van de Navo, maar gezien de interne verdeeldheid in Oekraïne (een aanzienlijk deel van de bevolking is gekant tegen Navo-lidmaatschap) en de diplomatieke gevoeligheid rond Georgië (dat in 2008 nog een conflict uitvocht met Rusland), lijkt dat nu niet aan de orde. Beide landen beseffen dat er voor de Navo een toegevoegde waarde inzake veiligheid moet zijn alvorens hen een Membership Action Plan (MAP) wordt voorgelegd.

Voorbehoud bij Bosnië

Ook tijdens het diner van de ministers van Buitenlandse Zaken zal over de verdere uitbreiding van de Navo worden gediscussieerd –met name over het eventuele lidmaatschap van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM), Montenegro en Bosnië-Herzegovina. Wat FYROM betreft, is echter geen sprake van toetreding zolang het meningsverschil tussen FYROM en Griekenland (dat een gelijknamige regio Macedonië heeft) niet is uitgeklaard.
Montenegro onderhoudt goede relaties met de Navo, en maakt kans om een stapje dichter richting lidmaatschap op te schuiven. Tegen een eventuele toetreding van Bosnië-Herzegovina is er meer voorbehoud. Een aantal Navo-lidstaten (waaronder de Benelux, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zo valt te horen in diplomatieke bronnen) wil dat Bosnië-Herzegovina eerst grondswetswijzigingen doorvoert, opdat de staat beter zou functioneren. Turkije echter is pleitbezorger van Sarajevo, net als Noorwegen en een aantal nieuwe Navo-lidstaten. De vraag is of Turkije mogelijk in het Montenegro-dossier zou dwarsliggen als Bosnië geen Membership Action Plan zou krijgen. Feit is dat een dag voor het begin van de Navo-ontmoeting die discussie nog in alle hevigheid woedde.

Afghanistan

Zaterdag 4 december zullen de 42 landen die bijdragen aan de ISAF-missie overleg plegen over de situatie in Afghanistan. Eerder deze week noemde de Amerikaans president Barack Obama voor het eerst een datum waarop het vertrek uit Afghanistan zou aanvangen: de zomer van 2011. Obama kondigde ook aan dertigduizend extra soldaten naar het land te sturen. Vraag op de Navo-ontmoeting in Brussel is dan ook welke landen nog bijkomende militairen naar Afghanistan zullen sturen. België, dat 600 militairen en 6 F16’s ter plekke heeft, kreeg alvast geen expliciete vraag van de VS.

Strategisch concept

Andere agendapunten op de Navo-ontmoeting zijn missile defense, de relaties met Rusland en het nieuwe stragegische concept van de Navo. Dat laatste is een soort mission statement: waar moet de Navo zich (in de toekomst) mee bezighouden? Momenteel buigt een groep van wijzen zich over het strategisch concept, dat op de volgende grote Navo-top, in november 2010, ter goedkeuring voorgelegd zal worden.