Dossier: 
‘De sfeer was positief, iedereen moet compromissen maken.’

Marghem maakt zich sterk dat er snel Belgisch klimaatcompromis komt

EWEA (CC BY-NC-ND 2.0)

Federaal minister van Energie en Klimaat, Marie-Christine Marghem, verklaarde gisteravond in Madrid optimistisch te zijn over het tot stand komen van een Belgisch klimaatakkoord. ‘Het doel blijft een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent. Dat is ook voor Vlaanderen het geval, ook de Vlaamse regering wil dat halen, al zijn ze niet zeker of het lukt. We lossen dat op door een Belgische en Europese monitoring van de inspanningen op alle niveaus. In 2024 komt er een tussentijdse rapportering van de EU en dan zal bekeken worden of en waar er bijgestuurd moet worden.’

Hoe België moet reageren op de Europese ambitie om de broeiksgasuitstoot te verminderen met 50 of 55 procent, liet Marghem in het midden

Hoe ons land moet reageren op de verhoging van de Europese inspanning tot een vermindering met 50 of 55 procent, liet Marghem in het midden. ‘Zeker is dat dit de kaarten herschudt.’ Ze wenste zich niet uit te spreken of Vlaanderen met zijn conservatieve houding inzake emissiedoelen geen verloren strijd voert tegen het Europese getij. ‘Daar ga ik me niet over uitspreken. We weten het pas sinds deze middag. De mensen zijn bang van de klimaatverandering en angst is geen goede emotie. We moeten alle angsten beluisteren.’ Het was in elk geval duidelijk dat Marghem als federaal minister zich begrijpend wilde opstellen tegenover alle spelers, geen olie op het vuur wenste te gieten, om zo tot een akkoord te faciliteren.

Marghem vond dat er op het overleg tussen de Belgische klimaatminister een sfeer heerste die dingen mogelijk wou maken. ‘Ik snap sommige krantenstukken niet die het erover hadden dat we er niet zouden uitgeraken. Dat klopt niet. De sfeer was goed. Waarom het nu vlot liep? Dat ligt onder meer aan de persoonlijkheden van de ministers die bij elkaar passen. We moeten allemaal compromissen maken en dat zal lukken. Het moet niet altijd een verhaal zijn van een België dat niet werkt, het omgekeerde kan ook.’

De sociale transfers van Vlaanderen naar Wallonië kunnen gecompenseerd worden door ecologische transfers van Wallonië naar Vlaanderen

Marghem liet vallen dat er een moment van wederzijdse herkenning was met de Vlaamse minister Zuhal Demir. ‘Zuhal bekende dat het lastig is om deze complexe dossiers in enkele weken onder de knie te krijgen. Ik heb haar gezegd dat ik hetzelfde heb meegemaakt en dat dit na een jaar al veel beter gaat.’

Tot slot acht Marghem het best denkbaar dat de sociale transfers van Vlaanderen naar Wallonië voor een stuk gecompenseerd worden door de ecologische transfers van Wallonië naar Vlaanderen. ‘Sommige dingen zijn nu eenmaal moeilijk in Vlaanderen, zoals het bouwen van windmolens of het terugdringen van de uitstoot van zijn zware industrieën. Ik begrijp dat.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur