‘We willen duidelijk maken dat natuur niet zomaar mag worden weggenomen’

Meer dan 34.000 handtekeningen tegen industrie op de Groene Delle

© Tine Hens

Milieuorganisaties verzetten zich tegen de herbestemming van een deel van de Groene Delle als industriegebied.

Actiefront De Groene Delle trekt vandaag met een petitie naar het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De milieuorganisaties van het ‘Actiefront’ verzetten zich tegen de herbestemming van een deel van het Limburgse natuurgebied de Groene Delle.

Een groep milieuorganisaties, verenigd in het ‘Actiefront De Groene Delle’, is ontevreden met de plannen van de Vlaamse regering om een deel van natuurgebied De Groene Delle tot bedrijfsterrein te herbestemmen. Omdat acties met grote groepen mensen niet mogelijk zijn door de coronamaatregelen, protesteerden ze via sociale media en organiseerden ze een petitie, die intussen al meer dan 34.000 keer werd ondertekend.

De kwestie verhit al geruime tijd de gemoederen. De strategische ligging van de Groene Delle aan het Albertkanaal zorgt al langer voor getouwtrek tussen natuur en industrie. Al sinds 2001 waren er tegelijkertijd plannen voor bescherming en voor ontbossing van het gebied.

De Vlaamse regering besloot op 15 mei om uitvoering te geven aan de plannen om er industriezones te maken. Daarmee dreigt een deel van het natuurgebied verloren te gaan.

Compromis tussen economie en ecologie

Concreet ligt nu een plan op tafel om van 26 hectare natuurgebied ‘watergebonden bedrijfsterreinen’ te maken. Dat is goed voor ongeveer een kwart van de oppervlakte van de Groene Delle.

Minister Zuhal Demir verdedigde de beslissing op Facebook en in het Vlaams Parlement door erop te wijzen dat meer transport over het water een strategische keuze is met voordelen voor economie en klimaat. Ze haalt ook aan dat er een ruimschootse compensatie komt, in de vorm van nieuwe natuur, en dat de resterende 83 hectare van de Groene Delle definitief beschermd wordt.

‘Er verdwijnen erg waardevolle stukken natuur, en de beloofde compensatie kan de milieu- en klimaatwaarde daarvan niet goedmaken.’

Demir vindt de genomen beslissing een compromis tussen de economische en de ecologische waarde van het gebied, zo blijkt uit haar verklaring in het Vlaams Parlement op 9 juni.

Volgens tegenstanders gaat het niet om een compromis, maar is de natuur de duidelijke verliezer. ‘De bijkomende industrie zal netto zorgen voor meer verkeer op de weg’, verduidelijkt Erik Van Den Abbeele van Actiefront Groene Delle. ‘Bovendien verdwijnen erg waardevolle stukken natuur, en de beloofde compensatie kan de milieu- en klimaatwaarde daarvan niet goedmaken. Ook de beloofde toegenomen werkgelegenheid is slechts beperkt.’

Ten slotte wordt getwijfeld of de 83 overblijvende hectaren van het natuurgebied wel definitief beschermd worden. ‘Het gaat om VEN-bescherming. Dat is niet hetzelfde als definitieve bescherming. Een volgende regering kan die bescherming eenvoudigweg opnieuw intrekken’, aldus Van Den Abbeele.

Overaanbod plus herbestemming

De herbestemming gebeurt tegen de achtergrond van een overaanbod volgens de initiatiefnemers. Ze wijzen erop dat er momenteel meer dan 120 hectare watergebonden bedrijfsterreinen ongebruikt blijft in Limburg. Het is ook niet zo dat er al bedrijven intekenden om het bedrijventerrein van de Groene Delle te gebruiken.

De gronden kunnen volgens de minister niet vergeleken worden met het resterend aanbod in Limburg, vertelde ze in het Vlaams Parlement. De minister beweert echter dat grootschalige kavels langs het water eerder schaars zijn en de locaties van de Groene Delle zo snel zullen worden ingevuld.

An Rekkers, voorzitter van de Vereniging voor Ruimtelijke Planners, zei op 2 juni aan MO* dat de plannen de principes van het Beleidsplan Ruimtelijk Vlaanderen (BRV) aanfluit. Dat plan streeft net meer rendement van bestaande verharding om zo open ruimte te behouden. Daarnaast is het ook niet duidelijk hoe de beslissing zich verhoudt tot de nota Waterbeleid, die de ambitie van de regering onderstreept om zo min mogelijk bossen en natuur te verharden.

De initiatiefnemers van de petitie zouden graag zien dat de minister alsnog haar beslissing herziet. Voor hen gaat het ook over het grotere verhaal. ‘Het is een kantelpunt om duidelijk te maken dat men in de toekomst niet zomaar terug natuur kan wegnemen’, zegt Van Den Abbeele.

Zestig dagen

De regering nam de beslissing tot herbestemming op 15 mei, waarna nog zestig dagen bezwaar kan worden ingediend. Ook deze petitie wordt tijdens die zestig dagen afgenomen. ‘Op 7 augustus neemt de Vlaamse regering twee maanden de tijd om de bezwaren te bekijken’, legt Van Den Abbeele uit.

‘Als er daarna beslist wordt om de plannen toch uit te voeren, zullen we niet aarzelen om juridische stappen te zetten. Ze kunnen zich aan groot en breedgedragen protest verwachten’, waarschuwt Van Den Abbeele.

Het kabinet van minister Demir verwees naar eerdere commentaar en wenste niet te reageren tijdens de periode waarin bezwaar ingediend kan worden.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3229   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift