Met 2000 slaven in 2016 scoort België nog goed

Bij veel mensen leeft de gedachte dat slavernij tot het verleden behoort. Toch telt de wereld momenteel meer slaven dan in de hele geschiedenis van de mensheid. Vandaag verschijnt de Global Slavery Index, het enige rapport ter wereld dat een overzicht geeft over moderne slavernij. Ook de EU wil slavernij bannen.

  • muammerokumus (CC BY-SA 2.0)  Moderne slavernij is niet altijd makkelijk op te sporen. muammerokumus (CC BY-SA 2.0)
  • © PAG-ASA Thomas Händel en Claude Moraes. © PAG-ASA
  • Jon Wiley (CC BY-NC 2.0)  Jon Wiley (CC BY-NC 2.0)

The Walk Free Foundation publiceerde op 31 mei haar derde Global Slavery Index. Het rapport geeft een schatting van het aantal moderne slaven er in de wereld wonen. De index meet de kwetsbaarheid van een land tegenover slavernij en de reactie van de overheid.

De NGO wil slavernij volledig bannen uit de wereld door mensen bewust te maken van de schaal van het probleem. Daarom brengt The Walk Free Foundation slavernij letterlijk in kaart. Zo krijgen beleidsmakers een beeld van welke landen en sectoren het meest verantwoordelijk zijn voor slavernij.

Katharine Bryant, onderzoeksmanager bij The Walk Free Foundation, stelde het rapport mee op. Ze kijkt toe op het kwalitatieve onderzoeksprogramma: ‘De index is een instrument dat regeringen gebruiken. Ook de zakenwereld en verschillende gemeenschappen baseren zich op de cijfers uit ons rapport.’

Onderzoek

Slaven behoren niet tot het verleden. Terreurgroep IS zette sinds haar bestaan een netwerk op van vrouwenhandel. Maar ook in Hong Kong worden migranten die in de huishoudsector werken, opgesloten in het huis van hun “meester”. In Thailand werken jonge mannen in erbarmelijke omstandigheden op schepen. Ook Qatar heeft een kwalijke reputatie op het vlak van mensenrechten.

‘Enkel door slavernij in kaart te brengen, kan je het bestrijden.’

‘Enkel door slavernij in kaart te brengen, kunnen we deze vorm van mishandeling bestrijden’, staat in het rapport te lezen. Het Amerikaanse bureau Gallup, een organisatie die wereldwijd data verzamelt, nam interviews af in 25 landen. De onderzoekers interviewden 43.000 mensen in 53 talen. Daarmee vertegenwoordigt de groep geïnterviewde personen 43 procent van de wereldbevolking.

Mensen spraken over hun eigen ervaringen met slavernij of die van familieleden. In India nam Gallup 14.000 interviews af, verspreid over vijftien deelstaten. Dat is een representatief van tachtig procent van de Indiase bevolking.

Derde Editie

De eerste editie van The Global Slavery Index verscheen in 2014. Bryant: ‘Door ons rapport steeg het bewustzijn van slavernij wereldwijd. De index verscheen op verschillende platformen in meer dan duizend verschillende media. Daarmee bereikte de organisatie 1,8 miljard mensen.

Sinds de publicatie van de eerste index nam het aantal initiatieven tegen slavernij toe. Burgerbewegingen en overheden zetten zich in om het fenomeen uit de wereld te helpen. Bryant: ‘Mensen organiseerden debatten, workshops en discussieplatformen.’

muammerokumus (CC BY-SA 2.0)

Moderne slavernij is niet altijd makkelijk op te sporen.

Impact

De vorige twee rapporten werden warm onthaald door beleidsmakers uit Europa, Azië en het Midden-Oosten. Slachtoffers werden sneller erkend en wetgeving werd waar nodig aangepast.

‘We boekten succes met de implementatie van onze aanbevelingen voor regeringen. In het Verenigd Koninkrijk zijn acht van onze tien aanbevelingen omgezet in wetgeving’, verklaart Bryant.

‘Het Verenigd Koninkrijk zette acht van onze tien aanbevelingen om in wetgeving.’

‘Dit jaar voegden we 25 nationale steekproeven uit die bijna de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Dat geeft ons een nog vollediger beeld van slavernij vandaag’, vervolgt ze.

België

Volgens het rapport telt België 0,02 procent moderne slaven. Geschat wordt dat er vandaag tweeduizend slaven in ons land leven. De Belgische overheid reageert snel tegen slavernij. De Belgische reactie is de negende sterkste ter wereld.

In ons land vallen zowel mannen, vrouwen als kinderen ten prooi aan slavernij. De meeste onder hen zijn werkslaven of belanden ongewild in de prostitutie. Vooral vrouwen zijn vaak slachtoffer van prostitutienetwerken.

Bryant: ‘Beglië reageert redelijk goed op slavernij en voorziet steun aan de slachtoffers. De meeste vormen van slavernij zijn vandaag ook verboden in België. Toch heeft de overheid haar beleid nog steeds niet geïmplementeerd. Daarvoor zou elke sector afzonderlijk gecontroleerd moeten worden.’

Jon Wiley (CC BY-NC 2.0)

Prostitutie en andere sectoren

De grootste groep nieuwkomers die in België in de prostitutie beland, is afkomstig uit Oost-Europa en Nigeria. Vrouwen en meisjes uit de Roma-bevolking zouden vaak ingezet worden in Luxemburg. Bendes hebben controle over de vrouwen direct geweld of door afpersing en valse beloftes. Ook woodoo wordt gebruikt om voornamelijk Afrikaanse slachtoffers af te persen.

De bouwsector brengt de grootste groep mannelijke slaven voort wereldwijd. Huishoudwerk, landbouwhelpers en vleesverwerkingsbedrijven zorgen voor zowel mannelijke als vrouwelijke slaven.

Mannen werken vaak in de bouwsector, vrouwen vallen ten prooi aan prostitutie.

EU-lidstaten

Eerder lanceerde de Internationale Arbeidsorganisatie de 50 for Freedom-campange in het Europees Parlement die een einde moet maken aan slavernij. De campagne kwam tot stand in samenwerking met het Internationaal Vakverbond (IVV) en de Internationanle Werkgeversorganisatie (IOE). De organisaties vragen dat het IAO Protocol Betreffende Gedwongen Arbeid geratificeerd zou worden, een juridisch bindend verdrag dat slavernij helpt te bestrijden.

Met de goedkeuring van het Europees Parlement verzoekt de Raad van Europa alle EU-lidstaten om het IAO-Protocol te bekrachtigen. De Raad hoopt dat de lidstaten dat dit jaar nog zullen doen. Voorlopig gaf enkel het verenigd Koninkrijk gehoor aan deze oproep.

© PAG-ASA

Thomas Händel en Claude Moraes.

De Europese Parlementsleden krijgen een maand de tijd om hun steun uit te drukken om het protocol te ratificeren. Dat kunnen ze doen door hun handtekening te plaatsen op een publiek paneel. Brits parlementslid Claude Moraes, die de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken voorzit, zette de eerste handtekening. Ook de Duitster Thomas Händel, die de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken voorzit, drukte zijn steun uit met een handtekening.

Enkele dagen voordien nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin het de lidstaten oproept om slachtoffers van mensenhandel beter te beschermen. De Europese Commissie publiceerde haar eerste rapport over de vooruitgang die geboekt is in de strijd tegen mensenhandel. De Commissie verzocht de lidstaten ook om de Richtlijn inzake de Voorkoming en Bestrijding van Mensenhandel uit te voeren.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift