Migranten verdienen minder voor hetzelfde werk

Nieuws

Nieuw rapport Internationale Arbeidsorganisatie

Migranten verdienen minder voor hetzelfde werk

Migranten verdienen minder voor hetzelfde werk
Migranten verdienen minder voor hetzelfde werk

IPS

17 december 2020

Migranten verdienen gemiddeld bijna 13 procent minder dan autochtone werknemers in hoge-inkomenslanden, blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

鹏野 郑 / Pixabay

Binnen de Europese Unie hebben Cyprus, Italië en Oostenrijk de grootste loonkloven,  respectievelijk 42, 30 en 25 procent. In Hongarije, Finland en Zweden is de kloof het kleinst: respectievelijk 5,3 procent, 10,5 procent en 10,7 procent.

België bevindt zich met 12,7 procent iets onder het gemiddelde en Nederland zit er met 19,9 procent ruim boven. Niet alle Europese landen werden betrokken in het onderzoek.

De ILO stelt dat de kloof in de afgelopen vijf jaar gegroeid is in sommige landen, waaronder Italië. Daar groeide de inkomenskloof tussen 2015 en 2020 van 27 procent naar 30 procent. Ook in Portugal en Ierland groeide de kloof.

Onzeker werk

Alle landen hebben volgens de ILO te maken met problemen op het gebied van discriminatie en uitsluiting, die door de COVID-19-pandemie verergerd zijn.

Het rapport laat zien dat migranten in landen met een hoog gemiddeld inkomen vaker onzeker werk doen. In die landen werkt 27 procent met een tijdelijk contract en 15 procent werkt parttime. Ze zijn oververtegenwoordigd in de primaire sector: de landbouw, visserij en bosbouw. Ook werken ze vaker dan gemiddeld in de secundaire sector: in de mijnbouw, productie, de elektriciteits-, gas-, en watersectoren en de bouw.

Expats

‘Migranten hebben vaak te maken met ongelijkheid op de arbeidsmarkt, ook als het gaat om betaling, kansen op werk en opleiding, werkomstandigheden, sociale zekerheid en vakbondsrechten’, zegt Michelle Leighton, hoofd van de afdeling Arbeidsmigratie bij de ILO. Ze wijst erop dat deze migranten een fundamentele rol spelen in veel economieën. ‘Ze kunnen niet beschouwd worden als tweederangsburgers’.

De COVID-19-pandemie heeft grotere economische en gezondheidsimpact op migrantenarbeiders dan op de rest van de werkende bevolking.

Migranten verdienen minder dan autochtone werknemers met dezelfde kwalificaties in dezelfde beroepsgroep, blijkt uit het rapport. Ze doen ook vaker werk onder hun niveau, wat mogelijk wijst op discriminatie tijdens sollicitatieprocedures.

In lage- en midden-inkomenlanden is de situatie vaak anders. Migranten zijn daar meestal hoogopgeleide expats, die vaak relatief meer verdienen.

Vrouwelijke migranten

Vrouwelijke migranten worden dubbel geraakt, blijkt uit het ILO-onderzoek. De inkomenskloof tussen autochtone mannen en vrouwelijke migranten in hoge-inkomenlanden is bijna 21 procent per uur. Dat is hoger dan de gemiddelde inkomensgenderkloof (16 procent) in die landen.

Dit wordt deel verklaard uit het feit dat vrouwelijke migranten vaak huishoudelijk werk doen: 73 procent van alle huishoudelijke hulpen wereldwijd is migrant.

De COVID-19-pandemie heeft grotere economische en gezondheidsimpact op migrantenarbeiders dan op de rest van de werkende bevolking. Aan het begin van de crisis zagen tientallen miljoenen migranten zich gedwongen terug te keren naar huis, omdat ze hun werk kwijt waren geraakt. Ze doen ook vaker werk dat minder geschikt is als telewerk, of werk waarbij de kans op blootstelling aan het virus groter is.