Milieuramp Rusland te wijten aan hebzucht en roekeloosheid

Nieuws

Milieuramp Rusland te wijten aan hebzucht en roekeloosheid

Daan Bauwens

14 november 2007

Nu milieudeskundigen de schade van de ramp met de Russische olietanker opmeten, wordt duidelijk wat de ware oorzaken zijn van de grootste ecologische catastrofe sinds Tsjernobyl.

Afgelopen zondag gingen in de Straat van Kertsj, een zeestraat tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov, een twaalftal schepen ten onder door hevige stormen. Eén van hen, de Russische olietanker Volganeft-139, brak doormidden, waardoor meer dan 2000 ton petroleum in open zee terechtkwam.
Ondertussen zijn al 30.000 vogels gestorven en kan het nog decennia duren alvorens het visbestand zich herstelt, zeggen experten. De sterke wind op de zeestraat verhinderen de reiniging van het wateroppervlak door reddingswerkers, waardoor het risico groot is dat de olie terecht komt in de zeebedding. ‘Dit zal zorgen voor een verhoogde concentratie van olie in het water voor op zijn minst de vijf volgende jaren’, zegt Yelena Vavila, expert bij het regionale milieuagentschap.

‘Niet de storm, maar de olieprijzen’

‘Het was niet de storm, maar het feit dat de tanker niet zeewaardig was en de regels niet opgevolgd werden’, zegt Vladimir Slicyak, de directeur van de Russische milieuwaakhond Ecodefence. Ondanks het officieel verbod uit te varen wegens het onheilspellende weer, vertrokken verschillende boten uit Novorossik, de tweede grootste Russische exporthaven voor voedsel en olie.  
Volgens ecodefence zijn hebzucht en roekeloosheid de ware oorzaken van de ecologische ellende. ‘Met de piek van de olieprijzen probeert de Russische industrie op korte tijd zoveel mogelijk olie te exporteren en wordt geen aandacht besteed aan de veiligheidsregels’, zegt Slicyak. ‘Niemand denkt aan veiligheid in Rusland, enkel aan geld.’

Diplomatie staat in de weg

Volgens Oleg Mivol, hoofd van het federaal milieuagentschap, moet er zo snel mogelijk een dam gebouwd worden om te beletten dat de olie de Zee van Azov binnenstroomt. ‘Het is de enige manier om het ecosysteem van de Zee van Azov te redden’, verklaart Mivol in de Russische krant The Moscow Times.  
Of deze er komt, is onzeker, aangezien de dam meermaals tot diplomatieke spanningen heeft geleid tussen Rusland en buurland Oekraïne. In een lang aanhoudend dispuut over wie welk deel van de Straat bezit, werden de pogingen van de Russen om een dam te bouwen door Oekraïne steeds beschouwd als een poging hun greep op de Straat te verstevigen.