Minst Ontwikkelde Landen redden het niet alleen

Nieuws

Minst Ontwikkelde Landen redden het niet alleen

Thalif Deen

04 juli 2004

“In tijden van ongeëvenaarde wereldwijde welvaart blijven de armste landen even kwetsbaar als voorheen”, zo besloten de ministers van de vijftig minst ontwikkelde landen (MOL) op een vergadering van de Economische en Sociale raad van de VN in New York. De meeste MOL slagen er niet in op eigen kracht het tij te keren.

Er was ook goed nieuws op de vergadering van handels- en economieministers. Twee eilandstaten, de Malediven in Zuid-Azië en de Kaapverdische Eilanden voor de kust van West-Afrika, staan op het punt te “promoveren” tot de groep van “gewone” ontwikkelingslanden. Dat is een trendbreuk met de voorbije twintig jaar, waarin het aantal MOL gestaag is toegenomen: van 26 in de jaren tachtig tot vijftig in 2003. Enkel Botswana is er totnogtoe in geslaagd het MOL-statuut van zich af te schudden.

Helaas gaat het hier om uitzonderingen. De andere MOL-landen hebben te kampen met stijgende schulden, slinkende ontwikkelingssteun, lage grondstoffenprijzen en protectionistische invoertarieven in rijke landen. Steeds weer klinkt het verwijt dat de industrielanden niet genoeg ontwikkelingssteun geven. Om tegen 2015 de armoede te halveren, de aidsepidemie in te dijken en elk kind te leren lezen en schrijven moet de hulp van 55 miljard op 100 miljard dollar per jaar worden gebracht.

Het hoofd van de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling, Rubens Ricupero, voorspelde een stijging van het aantal armen van 334 miljoen in 2000 tot 471 miljoen in 2015. Onder de huidige omstandigheden houden de de armste landen gemiddeld 15 dollarcent per persoon en per dag over om te investeren in scholen, gezondheidzorg of justitie.

“Alternatieve bronnen van inkomsten zijn dringen nodig”, zei Ricupero, “naast meer ontwikkelingssteun ook meer investeringen, handel en schuldenlastverlichting. De MOL hebben niet genoeg eigen middelen om zich op eigen kracht uit de armoede te redden”.

“Wanneer de schulden van Irak kunnen worden kwijtgescholden, waarom dan niet die van de armste landen”, zo vroeg VN-vice-secretaris-generaal Louise Frechtette zich af. De Verenigde Staten verrichten momenteel intens lobbywerk om de Iraakse schulden te laten kwijtschelden. De Iraakse buitenlandse schuld, 120 miljard dollar, ligt niet ver van de 145 miljard dollar die de MOL samen verschuldigd zijn.

Een ander accent kwam van de Finse ECOSOC-voorzitster Marjatta Rasi, die wees op het belang van private investeringen om de groei aan te zwengelen en de werkloosheid te bestrijden. De MOL moeten daarbij zorgen voor een efficiënte administratie en een transparant bestuur.

Thalif Deen

Xml=7

Ref: if dv