Costa Rica is een pionier als het gaat om het terugdringen van de wereldwijde CO2-uitstoot

CO2-uitstoot drastisch beperken levert Costa Rica miljarden op

CC0

Onder meer het behoud en uitbreiding van zijn tropische regenwouden biedt ook economische voordelen voor Costa Rica.

De transitie naar nul uitstoot in Costa Rica levert de economie van het land 41 miljard dollar aan netto voordelen op in de komende dertig jaar. Het gaat onder meer om besparingen in energieverbruik en gezondheidszorg.

President Carlos Alvarado en milieuminister Andrea Meza stellen in een webinar met de media dat het land een voorbeeld wil zijn voor andere landen. Het decarboniseren (koolstofvrij maken) van de economie is zeer winstgevend voor het land. Dat blijkt uit een studie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IADB), denktank Corporación RAND, de Universidad de Costa Rica en het Costa Ricaanse ministerie van Leefmilieu en Energie.

‘Nuluitstoot’ of ”klimaatneutraal’?

Het IADB-rapport voor de Costa Ricaanse regering spreekt over de weg naar een zogenaamde ‘netto nuluitstoot’, een situatie die ook ‘klimaatneutraal’ genoemd wordt. Daarmee wordt niet bedoeld dat een land helemaal geen CO2 meer zou uitstoten. ‘Klimaatneutraal’ betekent: manieren zoeken om de CO2-uitstoot die je produceert te compenseren, met technische installaties of met meer opslagplaatsen voor CO2, bijvoorbeeld bossen of mangroves).

Een ‘nuluitstoot’ daarentegen betekent letterlijk: nul broeikasgassen uitstoten. Er moet in dat geval ook geen uitstoot meer gecompenseerd worden.

Costa Rica is een pionier als het gaat om het terugdringen van de wereldwijde CO2-uitstoot. De weg naar ‘netto nuluitstoot’ of klimaatneutraliteit is onderdeel van een langetermijnplan. Met het decarbonisatieplan uit 2019 wil het kleine land met vijf miljoen inwoners een netto geen CO2 meer uitstoten tegen 2050: er mag dan niet meer CO2 uitgestoten worden dan er geneutraliseerd kan worden.

Luchtvervuiling

Volgens de IADB zijn daar grote voordelen aan verbonden voor de Costa Ricaanse economie, onder meer door het behoud en uitbreiding van zijn tropische regenwouden en stimulansen voor duurzame landbouw en ecotoerisme.

‘Het minimaliseert de gevolgen van luchtvervuiling, een van de belangrijkste oorzaken van ziekenhuisopnames.’

Daarnaast omvatten de plannen het energiezuiniger maken van gebouwen, recyclage van afvalwater, een overstap op elektrische auto’s en elektrisch openbaar vervoer en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon.

‘Dat brengt ook gezondheidsvoordelen met zich mee’, zegt Alvarado. ‘Het minimaliseert de gevolgen van luchtvervuiling, een van de belangrijkste oorzaken van ziekenhuisopnames van kinderen en ouderen in ons land. Dit is de juiste weg om te volgen.’

Verwoestende orkanen

De CO2-uitstoot terugdringen is essentieel om de opwarming van de aarde onder twee graden Celsius te houden, het doel uit het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. ‘Maar we zien decarbonisatie niet alleen als klimaatdoel, het is een ontwikkelingsmodel,’ zegt Andrea Meza, de Costa Ricaanse minister van Milieu.

Meza was blij met het besluit van de recent gekozen Amerikaanse president Joe Biden om voormalig minister van Buitenlandse Zaken John Kerry te benoemen tot speciale klimaatgezant. Volgens Meza helpt dat de wereld ‘verder op weg naar nuluitstoot’.

Volgens schattingen van de Verenigde Naties kunnen Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied 621 miljard dollar besparen en 7,7 miljoen permanente banen creëren als ze hun energie- en transportsector tegen 2050 klimaatneutraal maken.

‘Wat we meemaken is een duidelijk bewijs van wat zal gebeuren als we onze consumptie- en productiepatronen niet aanpassen.’

Het verminderen van de CO2-uitstoot en het tegengaan van de klimaatverandering is urgenter dan ooit. Dat blijkt uit de gevolgen van de orkanen Eta en Iota die deze maand over delen van Centraal-Amerika, Mexico en Colombia raasden, zegt Meza. ‘Wat we meemaken in Centraal-Amerika is een duidelijk bewijs van wat er telkens weer zal gebeuren als we onze consumptie- en productiepatronen niet aanpassen.’

Het VN-klimaatpanel stelde eerder in zijn rapport dat de uitstoot wereldwijd met 45 procent teruggedrongen moet zijn tegen 2030, en netto nul moet zijn tegen het midden van de eeuw, om 50 procent kans te hebben de opwarming te beperken tot 1,5 graad onder het pre-industriële niveau. Voor de rijke landen betekent dit een reductie van 65 procent tegen 2030, gezien hun in verhouding veel grotere uitstoot.

‘Het gaat om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen’, besluit Alvarado.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij onze partner Thomson Reuters News Foundation

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift