Oost-Afrika wil één HIV-wet voor de hele regio

Nieuws

Oost-Afrika wil één HIV-wet voor de hele regio

Joke Droeshout

01 april 2010

De Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG) wil een wet maken met minimumstandaarden voor HIV-diensten in de hele regio, schrijft de VN-website IRIN. “De mobiliteit tussen de landen is groot, maar de toegang tot behandeling is miniem”, zegt Marie Laga, professor epidemiologie aan het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde.

De OAG is deze week samengekomen in Kigali om een wetsvoorstel op te stellen in verband met de diensten van de reizende burger met HIV in de vijf staten van Oost-Afrika: Burundi, Kenia, Tanzania, Oeganda en Rwanda. Ook parlementsleden, ontwikkelingspartners en nationale gezondheidsambtenaren kwamen bijeen om een overeenkomst te bepleiten.
Professor Marie Laga van het Instituut voor Tropische Geneeskunde zegt dat het wetsvoorstel wordt opgesteld voor twee redenen. “De mobiliteit tussen de landen is zeer groot, maar de reizigers hebben in het buitenland geen of weinig toegang tot behandeling voor HIV, en dat moet veranderen. Ten tweede is er de laatste tijd veel controverse rond HIV, dus werd het voor Afrika tijd om actie te ondernemen.”
De wet moet meer mensenrechten bieden voor HIV-patiënten, discriminatie tegengaan, privacyrechten garanderen en medische verzorging verzekeren. In de regio Oost-Afrika wonen 126 miljoen mensen, met aanzienlijk veel verschillende vormen van HIV. De HIV-epidemie wordt dus best op grote schaal aangepakt.

Positieve invloed

Maar tot nu toe wordt in het wetsvoorstel niets gezegd over risicogroepen zoals homo’s of druggebruikers. “Dat is spijtig, maar hopelijk zullen door deze samenwerking de vooruitstrevende landen een positieve invloed hebben op andere landen.”, aldus Laga. “Oeganda treedt bijvoorbeeld zeer heftig op tegen homo’s met HIV. Als het Westen dat zou bekritiseren, zal dat minder effect hebben dan dat een buurland daar iets op zegt.”
Sommige aspecten uit het wetsvoorstel roepen ook controverse op. Zo dringen strijdmachten erop aan dat bevelhebbers de HIV-status van hun soldaten moet weten en dat ze moeten gescreend worden vooraleer ze ten strijde gaan.
De gesprekken zijn ook een stap in de goede richting aangaande samenwerking tussen de landen. Maar de vijf landen moeten allemaal akkoord gaan met het voorstel alvorens het de status van wet kan krijgen in elk land. Het wetsvoorstel is voorgelegd aan het wetgevende orgaan van de Oost-Afrikaanse Wetgevende Vergadering om de discussie later deze maand te hervatten.