Oxfams voorstellen voor de wereld na 2015

Nu de einddatum voor de millenniumdoelstellingen (MDG) nadert, maakt Oxfam van de gelegenheid gebruik om de twee problemen aan te kaarten waar de MDGs volgens de NGO te weinig oog voor hebben: sociale ongelijkheid en klimaatverandering. Met de vergadering van de Open Werkgroep over de duurzame ontwikkelingsdoelen (OWG) in het vooruitzicht, publiceert Oxfam haar voorstellen voor een betere wereld na 2015.

  • @CC net_efekt @CC BY-NC-SA 2.0 Het Oxfam logo @CC net_efekt @CC BY-NC-SA 2.0

Opvolger van de milleniumdoelstellingen

Het rapport werd gisteren gepubliceerd met de vergadering in september van de “Open Working Group on Sustainable Development Goals” in het vooruitzicht. Van 16 tot 20 juni zal de werkgroep samenkomen om de “Zero draft” te bespreken, dat voorlopig 17 doelstellingen heeft voor duurzame ontwikkeling na 2015. In dit eerste ontwerp worden economische ongelijkheid en klimaatveranderingen behandeld, maar mogelijk zullen ze niet in het definitieve programma staan. Volgens Oxfam moeten bindende afspraken rond beide problemen net de prioriteit krijgen en meer ambitieuze doelstellingen bevatten. Zo steunt Oxfam het voorstel van Joseph Stiglitz om tussen 2015 en 2030 de inkomensongelijkheid kleiner te maken. Daarbij moet het inkomen van de armste 40 procent wereldwijd hetzelfde worden als het netto inkomen van de rijkste 10 procent. Ook wil Oxfam dat de opwarming van de aarde vermindert naar 1,5° Celsius.

Klimaatverandering

Volgens Oxfam gaan duurzame ontwikkeling en de opwarming van de aarde hand in hand. ‘Ontwikkeling wordt op elke vergadering van de MDGs en op het niveau van de Verenigde Naties besproken, maar er moet meer door de lens van klimaatveranderingen gekeken worden’, zegt Brigitte Gloire, de beleidsmedewerker van duurzame energie en klimaatverandering.

‘Sinds het vierde rapport van het IPCC (Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering) heeft Oxfam met verschillende NGO’s en organisaties samengewerkt om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Ontwikkeling moet duurzaam en milieuvriendelijk zijn. Die twee problemen moeten samen aangepakt worden.’

De economische en sociale gelijkheid blijven wel de prioriteit van Oxfam, aldus David Taylor, de beleidsadviseur voor economische rechtvaardigheid van Oxfam. ‘We promoten een doel om extreme economische ongelijkheid stop te zetten, omdat beide fundamenteel zijn om armoede te beëindigen. 85 mensen op aarde hebben dezelfde rijkdom als de helft van de wereldbevolking. De concentratie van rijkdom en macht in handen van enkelen berooft de armsten van de minimale steun die ze nodig hebben om hun levens te verbeteren.’

‘Daarnaast schaadt de opwarming van de aarde de pogingen van de allerarmsten om armoede te overwinnen en kan ze de vooruitgang van de laatste tien jaar in armoedebestrijding terugdraaien.’

Sociale en economische gelijkheid

In de voorstellen tegen sociale ongelijkheikheid legt Oxfam ook de nadruk op gendergelijkheid. ‘De voorbije VN Commissie over de Status van de Vrouw eindigde in een consensus voor een aparte gender-doelstelling in het nieuw ontwikkelingskader. Dat is alvast een positief signaal maar het is belangrijk dat we druk blijven uitoefenen op de overheden opdat het thema van gender en de integratie van gendergelijkheid in de andere doelstellingen opgenomen wordt in het post 2015- raamwerk’, verklaarde Neeb Lina, de beleidsmedewerker Geweld tegen Vrouwen.

Volgens Leila Bodeux, beleidsmedewerker voor sociale basisvoorzieningen bij Oxfam, is sociale gelijkheid een belangrijk thema voor Oxfam omdat het met veel meer problemen verbonden is. ‘Sociale ongelijkheid is gelinkt met verschillende thema’s. Denk maar aan armoede en andere ontwikkelingsproblemen.’

‘Sommige landen willen geen bindende afspraken aangaan om sociale ongelijkheid op te lossen. We hopen dat we tenminste een breder perspectief kunnen bieden en de VN onze voorstellen zal overwegen’.

 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift