Reddingsplan voor insecten: “Bouw pesticidengebruik snel af”

Nieuws

Reddingsplan voor insecten: “Bouw pesticidengebruik snel af”

Reddingsplan voor insecten: “Bouw pesticidengebruik snel af”
Reddingsplan voor insecten: “Bouw pesticidengebruik snel af”

IPS

09 januari 2020

Een internationaal team van wetenschappers heeft een reddingsplan klaar om de teloorgang van insecten wereldwijd te stoppen. In Nature breken ze een lans voor een snelle uitfasering van synthetische pesticiden.

USFWS / Pixnio (CC0)

USFWS / Pixnio (CC0)

Een internationaal team van wetenschappers heeft een reddingsplan klaar om de teloorgang van insecten wereldwijd te stoppen. In Nature breken ze een lans voor een snelle uitfasering van synthetische pesticiden.

Overal ter wereld nemen de bewijzen toe dat insectensoorten te lijden hebben van verschillende soorten stress door menselijk toedoen: het verlies en de versnippering van leefgebied, vervuiling, invasieve soorten, klimaatverandering en overmatig oogsten.

Van roofdier tot bestuiver

Zowel het aantal als de diversiteit en de biomassa staan vaak onder druk bij insecten, en dat bij alle soorten, van roofdier tot bestuiver. De wetenschappers benadrukken dat insecten van vitaal belang zijn voor veel natuursysteemdiensten, waarvan sommige onmisbaar zijn voor de voedselproductie en de veiligheid. Zo spelen insecten niet alleen een belangrijke rol als bestuiver, maar ook in de strijd tegen ziekten.

“Als wetenschappers willen we alle kennis beschikbaar stellen, zodat dit samen met beheerders, beleidsmakers en alle andere betrokkenen in actie kan worden omgezet”, zegt Jeff Harvey van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en een van de zeventig wetenschappers die het plan opstelden. “Het nieuwe is dat we strategisch denken,” zegt Harvey. De ‘road map’ leidt niet alleen naar insectvriendelijke doelen op de korte, maar ook op de onmisbare lange termijn.

Pesticiden

Een aantal acties kan al meteen van start gaan – zonder eerst op nieuwe kennis te wachten – en die zijn sowieso voor meer doelen goed dan alleen het herstel van een enkele insectensoort, benadrukken de wetenschappers.

Daarbij hoort in de eerste plaats uitfasering van het gebruik van chemische pesticiden en meststoffen die in de industriële landbouw gebruikt worden. Daarnaast pleiten de wetenschappers voor ingrepen tegen verlies en fragmentatie van habitat, en voor ambitieuze uitstootreducties in de strijd tegen de klimaatverandering.

Experimenten

Op de middellange termijn zijn er experimenten nodig om duidelijkheid te krijgen over welke stressfactoren wat precies veroorzaken. En om de kennis in gebieden te vergroten waar tot nu toe weinig tot niets van bekend is.

Langetermijnacties tenslotte, zijn het aangaan van publiek-private samenwerking en het creëren van duurzame financieringsmogelijkheden. Dit om het blijvende herstel en de inrichting van leefgebied voor insecten te regelen.