Sarkozy krijgt goed rapport

Nieuws

Sarkozy krijgt goed rapport

Marie D'haenens

17 december 2008

De Franse president Nicolas Sarkozy is over enkele dagen EU-voorzitter af. Zes maanden lang regeerde hij over Europa en volgens de meeste politieke partijen heeft hij dat lang niet slecht gedaan. Op 1 januari 2009 draagt hij de fakkel over aan de Tsjechische president Vaclav Klaus.

De Franse president gaf dinsdag in Straatsburg zijn laatste persconferentie als voorzitter van de Europese Unie. In zijn speech vermeldde hij hoeveel plezier hij gehad heeft aan het voorzitterschap, en hoe gemakkelijk het was om het Europees Parlement voor te zitten omdat het zo nauw samenwerkte.
“Ik heb Europa willen veranderen, maar in feite heeft Europa mij veranderd”, zegt Sarkozy. Hij beloofde Europeaan te blijven, ook na zijn voorzitterschap, wat voor een Fransman geen sinecure zal zijn.

Sprookje

Bijna alle grote politieke fracties in het parlement kenden Sarkozy lof toe. Graham Watson, voorzitter van ADLE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) noemde het Franse voorzitterschap een sprookje: “Sarkozy heeft de sterkte van een verenigd Europa aangetoond. Hij heeft met een grote gedrevenheid en een bewonderenswaardige energie het hoofd geboden aan de crisissituaties van de voorbije zes maanden.”
Ook de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, bejubelde het Franse voorzitterschap: “De laatste Europese Raad voorgezeten door Sarkozy, is er een voor de geschiedenisboeken. Nog nooit werden er zo veel beslissingen genomen over zulke belangrijke thema’s. Sarkozy heeft bewezen dat Europa tot het beste in staat is”, zegt Barroso.

Eensgezind

Dat goed rapport heeft de Franse president verdiend door te zoeken naar oplossingen voor de financiële crisis: hij slaagde er moeiteloos in een G20-top samen te brengen in Washington. En dat terwijl de Verenigde Staten in de coulissen verdwenen.
Hij zorgde er vorige week ook voor dat een uitgebreid klimaatplan goedgekeurd werd door de Europese Raad. Alle 27 lidstaten hebben het plan ondertekend om de CO2-uitstoot tegen 2020 te verminderen met 20%, al heeft de Franse president  wel compromissen moeten sluiten met de industrie. “Er zal altijd wel iemand ontevreden zijn”, zegt Sarkozy. “Maar als de EU niet eensgezind was geweest, hadden we China en India nooit kunnen overtuigen om in actie te komen.”

Kritiek

Als derde grote wapenfeit komt zijn kordate optreden tijdens de korte oorlog tussen Georgië en Rusland in augustus. Al heeft Moskou zijn voorstel tot een staakt-het-vuren niet helemaal gevolgd, Sarkozy’s inmenging in het conflict en zijn pogingen om het op te lossen hebben er mede voor gezorgd dat Rusland en de Europese Unie opnieuw met elkaar praten.

Een half jaar lang waande Sarkozy zich koning van de hele wereld. Dat kon, want in de Verenigde Staten stelde Bush niet veel meer voor.

Ook kritiek

Het lijkt erop dat iedereen op wolkjes loopt na het Franse voorzitterschap, maar uiteraard klinkt er ook kritiek op zijn beleid. Zo beschuldigen de Groenen, met Daniël Cohn-Bendit op kop, Sarkozy ervan de Europese Commissie gedegradeerd te hebben tot een louter secretariaat van de Europese Raad.
Martin Schulz, voorzitter van de socialistische fractie in het Europees Parlement, relativeert de rol van het Franse voorzitterschap. Zowel inzake het ondertekenen van het klimaatpact, als voor de beloftes die gemaakt zijn aan Ierland indien zij bij een tweede referendum over het Verdrag van Lissabon stemmen, minimaliseert hij de rol van Sarkozy.
“Geen enkele van die toegevingen heeft zin, als de Ieren niet inzien hoe solidair Europa met hen is geweest, en hoe solidair zij op hun beurt dus moeten zijn met Europa”, legt Schulz uit.

King of the world

Nicolas Sarkozy’s zes maanden aan de top van Europa zijn officieel dan wel afgelopen, zelf zegt de president dat de Fransen ook na 1 januari nog van zich zullen laten horen. “Een half jaar lang waande Sarkozy zich koning van de hele wereld. Dat kon, want in de Verenigde Staten stelde Bush niet veel meer voor”, zegt Dominique Moïsi, adviseur van het Franse Instituut voor Internationale betrekkingen.
Nu is Barack Obama op komst, en Tsjechië de nieuwe EU-voorzitter. Toch zal Sarkozy niet zomaar terug in het Elysée gaan zitten. “Hij is nu een belangrijke Europese en internationale leider”, beweert Hubert Védrine, politieke tegenstander van Sarkozy. “Hij zal zijn goede relaties met Groot-Brittannië moeten onderhouden, zijn banden met Duitsland weer aanhalen, en maken dat hij nauwe betrekkingen met Obama en de Verenigde Staten kan opbouwen.”
“Als Sarko daar in slaagt, zal zijn invloed zijn voorzitterschap overstijgen”, besluit Védrine.