“Sociale kost” van CO2 veel hoger dan gedacht

Nieuws

“Sociale kost” van CO2 veel hoger dan gedacht

“Sociale kost” van CO2 veel hoger dan gedacht
“Sociale kost” van CO2 veel hoger dan gedacht

IPS

27 november 2017

De “sociale kost van CO2”, een belangrijk ijkpunt voor beleidsmakers om het effect van broeikasgassen in te schatten, is achterhaald, stellen Amerikaanse universiteiten. Een update van de landbouw alleen al schat de echte impact zo’n twee keer hoger.

kov-A-c (CC BY 2.0)

kov-A-c (CC BY 2.0)​

De sociale kost van CO2 staat voor de schade die de uitstoot van een ton extra CO2 veroorzaakt aan de samenleving en de economie, bijvoorbeeld via overstromingen, schade aan de gezondheid, infrastructuur of de landbouwproductie.

Een nieuwe analyse in Nature Communications richt zich op de effecten in de landbouw. Eerdere schattingen, op basis van gegevens uit de jaren tachtig en negentig, gingen ervan uit dat meer CO2 in de atmosfeer de groei van planten zou stimuleren en zo de landbouw productiever zou maken. Maar de nieuwe analyse, op basis van meer dan duizend wetenschappelijke rapporten, toont dat de klimaatverandering globaal een negatief effect heeft op de landbouw.

Duizend onderzoeken

De onderzoekers analyseerden meer dan duizend publicaties over de impact op vier gewassen: tarwe, rijst, maïs en soja. Daaruit blijkt dat de hogere temperaturen een negatief effect hebben op alle gewassen in vrijwel alle regio’s. Een temperatuurstijging van 2 graden Celsius resulteert bijvoorbeeld in een gemiddeld verlies van 11 procent voor maïs en 26 procent voor tarwe. Dat verlies wordt maar ten dele goed gemaakt door de voordelen van een stijgende CO2-concentratie, waardoor de rekening uiteindelijk negatief uitvalt.

Hogere temperaturen hebben negatief effect op landbouwgewassen tarwe, rijst, maïs en soja

‘De allereerste studies gingen ervan uit dat de effecten van hogere temperaturen niet erg ernstig zouden zijn en meer dan gecompenseerd zouden worden door de hogere CO2-concentratie’, zegt hoofdauteur Frances Moore, hoogleraar aan de Universiteit van Californië. ‘Maar de laatste decennia is het, naarmate de effecten van de klimaatverandering op oogsten beter begrepen worden, steeds duidelijker dat de hogere temperaturen op zichzelf bijzonder negatieve effecten hebben op de productie.’

Lagere oogst

De studie bracht de economische gevolgen in kaart van die lagere oogsten om zo de sociale kost van CO2 bij te stellen. De auteurs berekenden dat een stijging van 2 graden Celsius zou resulteren in een economische terugval van ongeveer 3 procent in Afrika ten zuiden van de Sahara en China, 2 procent in de VS, 11 procent in Centraal-Amerika, 9 procent in het Midden-Oosten en 2 procent in West-Europa.

Een extra ton CO2 levert zo geen 2,7 dollar extra op aan oogsten, zoals vroeger werd gedacht, maar kost 3,5 tot 8,5 dollar. Daardoor stijgt de totale sociale kost van 8,6 ton per CO2 naar 14,80 tot 19,70 dollar, stelt de studie.

‘De landbouw is een klein onderdeel van de wereldeconomie, dus het is verrassend dat de sociale kost voor de hele economie verdubbelt’, zegt medeauteur Thomas Hertel, hoogleraar aan Purdue University. ‘Het doet je nadenken over de andere stukjes van de puzzel’.