Baart LuxLeaks dan toch een Europese onderzoekscommissie?

Nieuws

Baart LuxLeaks dan toch een Europese onderzoekscommissie?

Baart LuxLeaks dan toch een Europese onderzoekscommissie?
Baart LuxLeaks dan toch een Europese onderzoekscommissie?

Vandaag (14 januari) spraken 194 leden van het Europees parlement zich uit voor een onderzoekscommissie inzake belastingontwijking. Dat is voldoende om de zaak te bespreken in de conferentie van de fractievoorzitters. Guy Verhofstadt, voorzitter van de liberale fractie, en Kathleen Van Brempt, vice-voorzitter van de socialisten en democraten, zeggen dat hun fractie daar de oprichting van een onderzoekscommissie zal steunen. Dat betekent dus er een stemming in de plenaire vergadering komt. Alle Europeanen zullen dus kunnen zien welke parlementairen het zwaarste instrument willen inzetten om rechtvaardiger belastingen te krijgen in Europa.

Het initiatief voor een onderzoekscommissie naar aanleiding van de LuxLeaksonthullingen, dat uitgaat van de groene fractie en Verenigd Links, sleepte al twee maanden aan. Het leek erop dat de vereiste 188 stemmen buiten bereik lagen omdat de drie grote gevestigde fracties – Europese Volkspartij, Socialisten en Democraten, en de Liberalen – er niet achter stonden.

Maar de voorbije weken gingen leden van deze en andere fracties overstag. Van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging over Spaanse liberalen tot Duitse christendemocraten. Bart Staes die voor Groen in het parlement zetelt, legt uit: ‘Politiek is altijd ook lokaal. Overal staan de gevestigde partijen onder druk van nieuwe partijen die het Europese beleid bekritiseren. In Spanje is dat Podemos, in Duitsland de Alternative für Deutschland.’

© Belga

Philippe Lamberts: ‘Dit probleem moeten we aanpakken om begrotingsredenen én omwille van de sociale rechtvaardigheid.’

© Belga

Wat daar ook van zij, vandaag kon de groene fractieleider, de Belg Philippe Lamberts, dan bekendmaken, dat er al minstens 194 parlementsleden achter zo’n onderzoekscommissie staan, daaronder de volledige fracties van de groenen en Verenigd links, 31 socialisten, 20 leden van de Europese Volkspartij en 14 liberalen. Lamberts: ‘Het feit dat we zoveel collega’s uit alle partijen behalve extremistische eurofobe partijen wisten te overtuigen, wijst erop dat wij niet de enigen zijn die vinden dat dit het beste instrument is.’

google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]}); google.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['Partij', 'Percentage van deze fractie die een onderzoekscommissie steunt', { role: 'style' }], ['Europese Volkspartij', 9.1, '#2889ce'], ['Europese Conservatieven en Hervormers', 15.5, '#0052a2'], ['Socialisten & Democraten', 16.2, '#ff0000'], ['Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa', 20.6, 'color: #1f66a8'], ['Europa van Vrijheid en Directe Democratie', 35.4, '#12b7c3'], ['Europees Unitair Links - Noords Groen Links', 96.2, '#c5262c'], ['Groenen - Europese Vrije Alliantie', 100, '#6a951f'] ]); var options = { title: 'Percentage van de partij die het voorstel steunt', legend: { position: "none" }, vAxis: {title: 'Europese politieke partij', titleTextStyle: {color: 'black'}} }; var chart = new google.visualization.BarChart(document.getElementById('chart_div')); chart.draw(data, options); }

Van de Belgische Europarlementairen ondersteunen de drie PS-ers Arena, Bayet en Tarabella, de EVP-er en oud-vakbondsman Claude Rolin (cdH) en de twee groenen Staes en Lamberts de vraag naar een onderzoekscommissie.

Socialisten en liberalen zullen steunen

Guy Verhofstadt, fractievoorzitter van de Europese liberalen, liet meteen weten dat hij in de COP de oprichting van een onderzoekscommissie zal steunen.

Nu het vereiste stemmenaantal is gehaald, kan de kwestie naar de conferentie van de fractievoorzitters (COP). Guy Verhofstadt, fractievoorzitter van de Europese liberalen, liet meteen weten dat hij in de COP de oprichting van een onderzoekscommissie zal steunen. ‘We zijn er altijd voor geweest maar de twee grote fracties waren ertegen. Daarom hebben we ons tevreden gesteld met een onderzoeksrapport en een wetgevend rapport. We zullen de transformatie van het onderzoeksrapport naar een onderzoekscommissie steunen, op voorwaarde dat de wetgevende commissie die eerder al gepland was, overeind blijft: er moeten immers ook oplossingen komen.’

Ook Kathleen Van Brempt, (sp-a), ondervoorzitter van de tweede grootste fractie, de socialisten en democraten, verklaarde meteen dat ze de oprichting van de onderzoekscommissie zullen steunen in de COP.

Met de steun van deze twee fracties zal er zo goed als zeker een plenaire stemming komen. En dan zal elke Europese parlementair uit de kast moeten komen en tonen of hij dit dossier voldoende belangrijk vindt om het sterkste instrument van het Europees parlement in stelling te brengen.

Jan Van de Poel van 11.11.11 is verheugd over de doorbraak: ‘Een echte onderzoekscommissie en een rapport met mogelijke opties voor de toekomst zijn twee verschillende zaken. Parlementaire commissies bereiden heel wat rapporten voor en vele sterven een stille dood. Een onderzoekscommissie geeft een garantie dat conclusies en aanbevelingen ernstig genomen worden. Natuurlijk mag je een onderzoekscommissie niet vergelijken met een heus tribunaal, maar het wordt toch moeilijk voor toppolitici in betrokken landen om afwezig te blijven terwijl het Europese publiek toekijkt. Bovendien garandeert een onderzoekscommissie dat voldoende middelen worden uitgetrokken om de grote hoeveelheid complexe informatie te verwerken, terwijl een eigen-initiatief rapport noodzakelerwijs beperkt blijft. Een onderzoekscommissie biedt de beste garantie dat zowel toekomstgerichte beleidsaanbevelingen aan bod komen als een grondig onderzoek naar oneerlijke praktijken uit het verleden bloot te leggen.’

sefagreen

Bart Staes: ‘Door de LuxLeaksonthullingen en het succes van Thomas Piketty’s boek zijn ongelijkheid en rechtvaardige belastingen in het centrum van de Europese politiek beland.’

sefagreen

Bart Staes van Groen is het daar volmondig mee eens: ‘Door de LuxLeaksonthullingen en het succes van Thomas Piketty’s boek zijn ongelijkheid en rechtvaardige belastingen in het centrum van de Europese politiek beland. Het Europees Parlement moet daarvoor zijn sterkste instrument gebruiken.’